Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept procesual civil | Carte de: Gabriel Boroi, Mirela Stancu

Code: 978-606-678-818-2 | Rating: Rating: 10
Descriere

EXTRAS:

(...)

Cu titlu de noutate legislativă, noul Cod de procedură civilă a reglementat în mod expres principiile fundamentale ale procesului civil. Înainte de a analiza succint aceste principii, precizăm că respectarea principiilor fundamentale ale procesului civil constituie o îndatorire nu numai pentru părţi, ci şi pentru instanţa de judecată. În acest sens, art. 20 C.proc.civ. stipulează că judecătorul are îndatorirea să asigure respectarea şi să respecte el însuşi principiile fundamentale ale procesului civil, sub sancţiunile prevăzute de lege. În cazul nerespectării principiilor fundamentale ale procesului civil de către judecător, acesta poate fi sancţionat disciplinar, iar hotărârea atacată este susceptibilă de a fi desființată prin exercitarea căilor de atac, în condiţiile legii. ...

... Principiul disponibilităţii, specific procesului civil, este consacrat de art. 9 C.proc.civ., precum și, explicit sau implicit, de alte dispoziţii legale, precum art. 22 alin. (6) C.proc.civ. Prin principiul disponibilităţii se înţelege faptul că părțile pot determina nu numai existența procesului, prin declanşarea procedurii judiciare şi prin libertatea de a pune capăt procesului înainte de a interveni o hotărâre asupra fondului pretenţiei supuse judecăţii, ci şi conținutul procesului, prin stabilirea cadrului procesual, în privinţa părţilor, obiectului şi cauzei, precum şi a fazelor și etapelor pe care procesul le-ar putea parcurge.

În esenţă, principiul disponibilităţii presupune:

– dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul;

– dreptul părţilor de a determina cadrul procesual, atât din punctul de vedere al obiectului, cauzei şi părţilor, cât şi din perspectiva apărărilor formulate în proces;

– dreptul părţilor de a pune capăt procesului, prin efectuarea unor acte procesuale de dispoziţie.

De reţinut că principiul disponibilităţii nu are caracter absolut, fiind deci susceptibil de limitări, însă numai în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege. Cât privește pornirea procesului civil, reţinem în primul rând art. 9 alin. (1) C.proc.civ., potrivit căruia procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, în cazurile anume prevăzute de lege, la cererea altei persoane, organizaţii ori a unei autorităţi sau instituţii publice ori de interes public.

În al doilea rând, menţionăm art. 192 alin. (1) teza I C.proc.civ., care prevede că, pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime, orice persoană se poate adresa justiţiei prin sesizarea instanţei competente cu o cerere de chemare în judecată, ceea ce înseamnă că persoana interesată nu este obligată să recurgă la procesul civil.

Însă teza a II-a a aceluiași alineat dispune că, în cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei poate fi făcută şi de alte persoane sau organe. În acest sens, potrivit art. 37 C.proc.civ., în cazurile şi în condiţiile prevăzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau se pot formula apărări şi de către persoane, organizaţii, instituţii sau autorităţi, care, fără a justifica un interes personal, acţionează pentru apărarea drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate în situaţii speciale sau, după caz, în scopul ocrotirii unui interes de grup ori general.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-818-2
Titlul cartii: Drept procesual civil | Carte de: Gabriel Boroi, Mirela Stancu
Autor (i):: Gabriel Boroi, Mirela Stancu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 30 Ianuarie2015
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 1080
Price: 180.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

CUPRINS

PARTEA I. PARTEA GENERALĂ

Capitolul I. Noţiuni introductive privind procesul civil

Secţiunea 1. Noţiunea, fazele și etapele procesului civil

§1. Noţiunea de „proces civil”

§2. Fazele și etapele procesului civil

Secţiunea a 2-a. Normele de drept procesual civil

§1. Noţiunea și clasificarea normelor de drept procesual civil

§2. Aplicarea normelor de drept procesual civil

2.1. Aplicarea în timp a normelor de drept procesual civil

2.2. Aplicarea în spaţiu a normelor de drept procesual civil

Secţiunea a 3-a. Principiile fundamentale ale procesului civil

§1. Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil

§2. Principiul disponibilităţii

§3. Contradictorialitatea

§4. Rolul activ al judecătorului

§5. Legalitatea

§6. Egalitatea

§7. Dreptul la apărare

§8. Oralitatea dezbaterilor

§9. Publicitatea

§10. Principiul continuităţii

§11. Principiul nemijlocirii

§12. Principiul bunei-credinţe

§13. Limba desfăşurării procesului

Capitolul II. Acţiunea civilă

Secţiunea 1. Noţiune şi condiţii de exercitare

§1. Noţiunea de „acţiune civilă”

§2. Enumerarea condiţiilor de exercitare a acţiunii civile

2.1. Formularea unei pretenţii

2.2. Interesul

2.3. Capacitatea procesuală

2.4. Calitatea procesuală

Secţiunea a 2-a. Clasificarea cererilor în justiţie

§1. Precizări prealabile

§2. Cereri principale, cereri accesorii, cereri incidentale şi cereri adiţionale

§3. Cereri în realizare, cereri în constatare şi cereri în constituire

§4. Cereri nepatrimoniale şi cereri patrimoniale (personale, reale şi mixte)

Capitolul III. Participanţii la procesul civil

Secţiunea 1. Instanţa

Secţiunea a 2-a. Părţile

Secţiunea a 3-a. Participarea Ministerului Public în procesul civil

Capitolul IV. Competenţa

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 3-a. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 4-a. Competenţa teritorială

Secţiunea a 5-a. Incidente procedurale privitoare la instanţa sesizată

Capitolul V. Actele de procedură şi termenele procedurale

Secţiunea 1. Actele de procedură

Secţiunea a 2-a. Citarea şi comunicarea actelor de procedură

Secţiunea a 3-a. Nulitatea actelor de procedură civilă

Secţiunea a 4-a. Termenele procedurale

PARTEA A II-A. JUDECATA

Capitolul I. Judecata în faţa primei instanţe

Secţiunea 1. Etapa scrisă

Secţiunea a 2-a. Etapele cercetării procesului şi a dezbaterii în fond a procesului

Secţiunea a 3-a. Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii judecătoreşti

Secţiunea a 4-a. Hotărârea judecătorească

Capitolul II. Judecata în căile de atac

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind căile de atac

Secţiunea a 2-a. Apelul

Secţiunea a 3-a. Recursul

Secţiunea a 4-a. Contestaţia în anulare

Secţiunea a 5-a. Revizuirea

Capitolul III. Mijloace procedurale privind asigurarea unei practici judiciare unitare

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea 2-a. Recursul în interesul legii

Secţiunea a 3-a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Capitolul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Subiectele contestaţiei privind tergiversarea procesului

Secţiunea a 3-a. Sesizarea instanţei

Secţiunea a 4-a. Procedura de soluţionare a contestaţiei privind tergiversarea procesului

Secţiunea a 5-a. Plângerea împotriva încheierii de respingere a contestaţiei privind tergiversarea procesului

Secţiunea a 6-a. Sancţionarea contestatorului de rea-credinţă

Capitolul V. Procedura necontencioasă judiciară

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Procedura de soluţionare a cererii

Secţiunea a 3-a. Aplicaţii ale procedurii necontencioase judiciare

Capitolul VI. Proceduri speciale

PARTEA A III-A. EXECUTAREA SILITĂ. PARTEA GENERALĂ

Capitolul I. Consideraţii generale

Capitolul II. Participanţii la executarea silită

Capitolul III. Creanţa pusă în executare

Capitolul IV. Titlurile executorii

Capitolul V. Încuviinţarea executării silite și înştiinţarea prealabilă a debitorului

Capitolul VI. Incidente care împiedică, sting sau amână executarea silită

Capitolul VII. Obiectul executării silite

Capitolul VIII. Contestaţia la executare

Capitolul IX. Întoarcerea executării silite

ISBN: 978-606-678-818-2
Titlul cartii: Drept procesual civil | Carte de: Gabriel Boroi, Mirela Stancu
Autor (i):: Gabriel Boroi, Mirela Stancu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 30 Ianuarie2015
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 1080

by Admin, 05 Feb 2015

Limbajul clar si accesibil, abordarea sistematica, integrata, complexa si completa a materiei fac din Drept procesual civil atat un instrument de cercetare pentru studenti, masteranzi, doctoranzi, absolventii care se pregatesc pentru examenele de admitere si definitivat in profesiile juridice, cat si un indrumar de referinta pentru practicieni si teoreticieni in corecta aplicare a dreptului procesual civil.