Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Regimuri matrimoniale | Carte de: Florian Emese

Code: 978-606-18-0430-6 | Rating: Rating: 10
Descriere

Aceasta lucrare se remarca prin cateva puncte esentiale:

  • - sublinierea diferenţelor dintre Codul familiei, vechiul şi noul Cod civil
  • - corelarea vechii reglementări cu cea nouă
  • - analiza normelor europene relevante în materie [Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 44/2001, Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 2201/2003, Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, Propunerea de regulament referitor la competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale]
  • - diagrame menite a facilita înţelegerea noţiunilor explicate
  • - răspunsuri la întrebări elementare şi intuitive privind regimurile matrimoniale

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0430-6
Titlul cartii: Regimuri matrimoniale | Carte de: Florian Emese
Autor (i):: Florian Emese
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri universitare
Data aparitiei: 24 Februarie 2015
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 224
Price: 44.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Abrevieri

Categorii introductive

Secţiunea 1. Noţiunea de „regim matrimonial”

Secţiunea a 2-a. Regimuri matrimoniale, regim primar, convenţie matrimonială

Secţiunea a 3-a. Clasificări ale regimurilor matrimoniale

Secţiunea a 4-a. Principiile materiei

Secţiunea a 5-a. Schimbarea, încetarea şi lichidarea regimului matrimonial

§1. Schimbarea regimului matrimonial

§2. Încetarea regimului matrimonial

§3. Lichidarea regimului matrimonial 

Secţiunea a 6-a. Incursiune în istoria regimurilor matrimoniale

§1. Rădăcinile romane

§2. Regimurile matrimoniale potrivit Codului civil din 1864

§3. Regimul matrimonial potrivit Codului familiei din 1956

§4. Tranziţia de la regimul comunităţii de bunuri conform Codului familiei la regimurile matrimoniale reglementate de Codul civil

PARTEA GENERALĂ

Constantele în materie matrimonial-patrimonială

Capitolul I. Regimul primar

Secţiunea 1. Consideraţii generale

§1. Noţiune

§2. Structura regimului primar

Secţiunea a 2-a. Locuinţa familiei

§1. Noţiunea de „locuinţă a familiei”

§2. Criteriile de determinare a locuinţei familiei

§3. Drepturile soţilor în legătură cu locuinţa familiei

3.1. Regula cogestiunii

3.2. Acte juridice aflate sub incidenţa regulii cogestiunii

3.3. Acte juridice sustrase regulii cogestiunii

3.4. Sancţiunea

§4. Drepturile soţilor în legătură cu bunurile care mobilează sau decorează locuinţa familiei

§5. Soarta locuinţei familiei în cazul disoluţiei căsătoriei

Secţiunea a 3-a. Cheltuielile căsătoriei

§1. Noţiunea de „cheltuieli ale căsătoriei”

§2. Stabilirea contribuţiei fiecăruia dintre soţi la cheltuielile căsătoriei

§3. Sancţiunea neexecutării obligaţiei

Secţiunea a 4-a. Independenţa economică şi socială a soţilor

§1. Autonomia profesională

§2. Autonomia patrimonială.

§3. Autonomia bancară

§4. Dreptul la informare

Secţiunea a 5-a. Mecanisme de dozare a puterilor soţilor

§1. Extinderea puterilor unuia dintre soţi

1.1. Mandatul convenţional

1.2. Mandatul judiciar

1.3. Autorizarea judiciară

§2. Limitarea puterilor unuia dintre soţi

Capitolul II. Convenţia matrimonială

Secţiunea 1. Consideraţii generale

§1. Noţiunea de „convenţie matrimonială”. Reglementare

§2. Principiile convenţiei matrimoniale

2.1. Principiul libertăţii convenţiilor matrimoniale, ca aplicaţie a principiului general al libertăţii contractuale

2.2. Principiul accesorialităţii

§3. Caractere juridice

Secţiunea a 2-a. Condiţiile de validitate ale convenţiei matrimoniale

§1. Condiţiile de fond ale convenţiei matrimoniale

1.1. Capacitatea părţilor

1.2. Consimţământul părţilor

1.3. Obiectul convenţiei matrimoniale

1.4. Cauza convenţiei matrimoniale

§2. Condiţiile de formă ale convenţiei matrimoniale

Secţiunea a 3-a. Clauza de preciput

§1. Noţiune

§2. Obiect

§3. Caducitate

§4. Efecte

§5. Natura juridică

Secţiunea a 4-a. Publicitatea convenţiei matrimoniale

§1. Raţiunea formalităţilor de publicitate

§2. Formele de înfăptuire a publicităţii

2.1. Formalităţile generale de publicitate

2.2. Formalităţile speciale de publicitate

Secţiunea a 5-a. Opozabilitatea faţă de terţi a convenţiei matrimoniale

Secţiunea a 6-a. Simulaţia convenţiei matrimoniale

Secţiunea a 7-a. Nulitatea convenţiei matrimoniale

§1. Nulitatea absolută a convenţiei matrimoniale

§2. Nulitatea relativă a convenţiei matrimoniale

§3. Efectele nulităţii convenţiei matrimoniale

Secţiunea a 8-a. Caducitatea convenţiei matrimoniale

PARTEA SPECIALĂ

Regimurile matrimoniale reglementate de codul civil român

Capitolul I. Regimul comunităţii legale

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Structura patrimoniului fiecăruia dintre soţi

§1. Bunurile soţilor

1.1. Bunurile comune

1.2. Bunurile proprii

1.3. Dovada bunurilor soţilor

§2. Datoriile soţilor

2.1. Categoriile de datorii comune ale soţilor

2.2. Regimul juridic al datoriilor soţilor

§3. Partajul bunurilor comune în timpul regimului comunităţii

3.1. Partajul bunurilor comune la iniţiativa soţilor sau a unuia dintre soţi

3.2. Partajul bunurilor comune la cererea creditorului personal al unuia dintre soţi

3.3. Partajul bunurilor comune pe cale incidentală, în cadrul contestaţiei la executare .

Secţiunea a 3-a. Gestiunea bunurilor soţilor

§1. Gestiunea bunurilor comune ale soţilor

1.1. Gestiunea paralelă (concurentă) a bunurilor comune

1.2. Gestiunea comună (colectivă, conjunctă) a bunurilor comune

1.3. Gestiunea exclusivă a bunurilor comune

§2. Gestiunea bunurilor proprii

Secţiunea a 4-a. Lichidarea regimului comunităţii legale de bunuri

§1. Câteva precizări

§2. Comunitatea post-matrimonială

2.1. Compunerea masei post-comunitare

2.2. Gestiunea comunităţii post-matrimoniale

2.3. Actele încheiate în frauda celuilalt soţ

§3. Lichidarea comunităţii. Partajul bunurilor comune

3.1. Partajul bunurilor comune prin hotărâre judecătorească

3.2. Compunerea masei de împărţit

3.3. Evaluarea bunurilor supuse împărţelii

3.4. Determinarea cotelor de contribuţie la dobândirea bunurilor comune

3.5. Împărţeala propriu-zisă

3.6. Hotărârea de partaj

Capitolul II. Regimul comunităţii convenţionale

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Obiectul convenţiei matrimoniale

§1. Clauze privind structura patrimoniilor soţilor

1.1. Comunitatea extinsă de bunuri

1.2. Comunitatea restrânsă de bunuri

§2. Clauze privind gestiunea bunurilor comune

§3. Clauze privind lichidarea şi partajul comunităţii

Capitolul III. Regimul separaţiei de bunuri

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Structura patrimoniilor soţilor

Secţiunea a 3-a. Gestiunea bunurilor

Secţiunea a 4-a. Lichidarea regimului matrimonial al separaţiei de bunuri

Capitolul IV. Modificarea regimului matrimonial

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Modificarea convenţională a regimului matrimonial

Secţiunea a 3-a. Modificarea judiciară a regimului matrimonial

Capitolul V. Elemente de drept internaţional privat al regimurilor matrimoniale

Secţiunea 1. Perspectiva unificării unional-europene a normelor de drept internaţional privat în materie de regimuri matrimoniale

§1. Preliminarii

§2. Propunerea de regulament referitor la competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale

2.1. Domeniul de aplicare.

2.2. Competenţa

2.3. Legea aplicabilă şi unitatea legii aplicabile

2.4. Recunoaşterea, forţa executorie şi executarea

2.5. Protecţia terţilor

Secţiunea a 2-a. Dreptul internaţional privat român al regimurilor matrimoniale

§1. Legea aplicabilă efectelor generale ale căsătoriei

§2. Legea aplicabilă regimului matrimonial

2.1. Determinarea subiectivă a legii aplicabile

2.2. Determinarea obiectivă a legii aplicabile regimului matrimonial

§3. Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial

§4. Protecţia drepturilor terţilor

§5. Soluţionarea conflictului mobil de legi

Anexă

Bibliografie

ISBN: 978-606-18-0430-6
Titlul cartii: Regimuri matrimoniale | Carte de: Florian Emese
Autor (i):: Florian Emese
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri universitare
Data aparitiei: 24 Februarie 2015
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 224

by Ad15, 25 Feb 2015

Lucrarea de faţă este o prezentare sintetică a regulilor care organizează latura patrimonială a stării de căsătorie şi este structurată pe două părţi: Partea generală – consacrată regulilor cu spectru larg de acţiune aplicate, respectiv aplicabile oricare ar fi regimul matrimonial concret (cele privind regimul primar, convenţia matrimonială); Partea specială – alocată regimurilor matrimoniale reglementate de Codul civil român (regimul comunităţii legale, regimul comunităţii convenţionale, regimul separaţiei de bunuri).