Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Tratat de procedura penala. Partea speciala in lumina noului Cod de procedura penala | Carte de: Ion Neagu, Mircea Damaschin

Code: 978-606-673-385-4
Descriere

Rezultat al unei impresionante documentari, Tratatul de procedura penala. Partea speciala este destinat studentilor facultatilor de drept in vederea pregatirii examenelor de promovare si de licenta, masteranzilor facultatilor de drept, candidatilor la admiterea in Institutul National al Magistraturii, candidatilor la admiterea in profesia de avocat, precum si acelora care intentioneaza sa candideze pentru admiterea in alte profesii juridice.

De asemenea, lucrarea este, in egala masura, destinata practicienilor dreptului, cu referire concreta la organele judiciare penale (instante de judecata, procurori, organe de cercetare ale politiei judiciare, alte organe de cercetare penala) si la avocati.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-673-385-4
Titlul cartii: Tratat de procedura penala. Partea speciala In lumina noului Cod de procedura penala
Autor (i):: Ion Neagu, Mircea Damaschin
Publicat de: Universul Juridic
Data aparitiei: 1 APRILIE 2015
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 700
Price: 149.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

DIN

CUPRINS

ABREVIERI

CAPITOLUL I URMĂRIREA PENALĂ .

Secţiunea I. Consideraţii generale privind urmărirea penală

§ 1. Urmărirea penală – fază distinctă a procesului penal

§ 2. Obiectul urmăririi penale

§ 3. Limitele urmăririi penale

§ 4. Trăsăturile caracteristice ale urmăririi penale

4.1. Noţiuni introductive

4.2. Subordonarea ierarhică în efectuarea actelor de urmărire penală

4.3. Lipsa de publicitate a urmăririi penale

4.4. Caracterul necontradictoriu al urmăririi penale

4.5. Caracterul preponderent al formei scrise

§ 5. Dispoziţii generale privind urmărirea penală

Secţiunea a II-a. Competenţa organelor de urmărire penală

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Competenţa procurorului

2.1. Noţiuni introductive

2.2. Supravegherea urmăririi penale

2.2.1. Aspecte preliminare

2.2.2. Obiectul supravegherii urmăririi penale

2.2.3. Trimiterea cauzei la organul competent

2.2.4. Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penală la altul

2.2.5. Participarea directă a procurorului la efectuarea urmăririi penale

2.2.6. Verificarea dosarului de cercetare de către procuror

2.2.7. Autorizarea, confirmarea, încuviinţarea şi infirmarea actelor şi măsurilor procesuale de către procuror 

2.3. Efectuarea urmăririi penale

§ 3. Competenţa organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare

§ 4. Competenţa organelor de cercetare penală speciale

§ 5. Alte dispoziţii privind competenţa organelor de urmărire penală

5.1. Verificarea competenţei

5.2. Extinderea competenţei teritoriale

5.3. Cazurile urgente

§ 6. Acte încheiate de către unele organe din afara structurilor judiciare

6.1. Noţiuni introductive

6.2. Acte încheiate de organele de constatare

6.3. Acte încheiate de comandanţii de nave şi aeronave

Secţiunea a III-a. Sesizarea organelor de urmărire penală

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Modurile generale de sesizare a organelor de urmărire penală

2.1. Plângerea

2.2. Denunţul

2.3. Sesizările făcute de persoane cu funcţii de conducere şi de alte persoane

2.4. Sesizarea din oficiu

§ 3. Modurile speciale de sesizare a organelor de urmărire penală

3.1. Plângerea prealabilă

3.1.1. Noţiunea de „plângere prealabilă”

3.1.2. Organele la care poate fi introdusă plângerea prealabilă

3.1.3. Titularii plângerii prealabile

3.1.4. Conţinutul plângerii prealabile

3.1.5. Termenul de introducere a plângerii prealabile

3.1.6. Aspecte speciale privind procedura plângerii prealabile

3.1.6.1. Procedura în cazul infracţiunilor flagrante

3.1.6.2. Aspecte legate de procedura plângerii prealabile în cazul schimbării încadrării juridice a faptei 

3.2. Alte moduri speciale de sesizare

Secţiunea a IV-a. Desfăşurarea urmăririi penale

§ 1. Începerea urmăririi penale

§ 2. Efectuarea actelor de urmărire penală

2.1. Noţiuni introductive

2.2. Punerea în mişcare a acţiunii penale

2.3. Extinderea urmăririi penale şi schimbarea încadrării juridice

2.4. Procedura audierii anticipate

§ 3. Suspendarea urmăririi penale

§ 4. Terminarea urmăririi penale

§ 5. Rezolvarea cauzelor penale

5.1. Noţiuni introductive

5.2. Clasarea

5.3. Renunţarea la urmărirea penală

5.4. Continuarea urmăririi penale

5.5. Trimiterea în judecată.

Secţiunea a V-a. Reluarea urmăririi penale

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Reluarea urmăririi penale după suspendare

§ 3. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire

§ 4. Reluarea urmăririi penale în caz de redeschidere a urmăririi penale

Secţiunea a VI-a. Plângerea împotriva măsurilor, actelor şi soluţiilor de urmărire penală

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Plângerea împotriva măsurilor luate şi actelor efectuate de organele de cercetare penală

§ 3. Plângerea împotriva măsurilor luate, actelor efectuate şi soluţiilor dispuse de procuror

3.1. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor procurorului

3.2. Plângerea împotriva soluţiilor procurorului de neurmărire sau de netrimitere în judecată

3.2.1. Aspecte preliminare

3.2.2. Obiectul plângerii

3.2.3. Titularii plângerii .

3.2.4. Introducerea plângerii la procurorul ierarhic superior

3.2.5. Introducerea plângerii la judecătorul de cameră preliminară

3.2.6. Procedura de judecare a plângerii de către judecătorul de cameră preliminară

3.2.7. Soluţionarea plângerii

3.2.8. Căi de atac

CAPITOLUL AL II-LEA DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND FAZA DE JUDECATĂ

Secţiunea I. Consideraţii generale privind judecata şi principiile specifice fazei de judecată

§ 1. Judecata – fază importantă a procesului penal

§ 2. Gradele de jurisdicţie

§ 3. Limitele fazei de judecată

§ 4. Principiile specifice fazei de judecată

4.1. Noţiuni introductive

4.2. Publicitatea

4.3. Nemijlocirea

4.4. Contradictorialitatea

4.5. Oralitatea

Secţiunea a II-a. Reglementări generale privind faza de judecată

§ 1. Locul unde se desfăşoară judecata

§ 2. Participanţii la judecată

2.1. Consideraţii preliminare

2.2. Instanţa de judecată

2.2.1. Rolul instanţei de judecată

2.2.2. Compunerea instanţei de judecată

2.3. Participarea procurorului la faza de judecată

2.4. Citarea persoanei vătămate, a părţilor şi a altor persoane la faza de judecată

2.5. Participarea persoanei vătămate, a părţilor şi a altor persoane la faza de judecată

§ 3. Asigurarea apărării

§ 4. Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată

§ 5. Constatarea infracţiunilor de audienţă

§ 6. Suspendarea judecăţii

6.1. Consideraţii preliminare.

6.2. Suspendarea judecăţii în caz de boală gravă a inculpatului

6.3. Suspendarea judecăţii în cazul procedurii de mediere

6.4. Suspendarea judecăţii în cazul cererii de extrădare activă

§ 7. Dispoziţii generale privind hotărârile judecătoreşti .

7.1. Noţiunea de „hotărâre judecătorească”

7.2. Deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii judecătoreşti

7.3. Felurile hotărârilor judecătoreşti

CAPITOLUL AL III-LEA CAMERA PRELIMINARĂ

Secţiunea I. Camera preliminară – etapă procesuală a fazei de judecată

Secţiunea a II-a. Procedura în etapa camerei preliminare

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Efectele jurisprudenţei Curţii Constituţionale asupra procedurii camerei preliminare

§ 3. Măsurile premergătoare

§ 4. Procedura de judecată

§ 5. Soluţiile în camera preliminară

5.1. Începerea judecăţii

5.2. Restituirea cauzei la parchet

5.3. Declinarea de competenţă. Existenţa unui conflict de competenţă

§ 6. Calea de atac a contestaţiei

CAPITOLUL AL IV-LEA JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ

Secţiunea I. Consideraţii generale privind judecata în primă instanţă

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Obiectul judecăţii în primă instanţă

Secţiunea a II-a. Stadiile procesuale ale judecăţii în primă instanţă

§ 1. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată

§ 2. Şedinţa de judecată în primă instanţă

2.1. Consideraţii preliminare

2.2. Începutul şedinţei de judecată

2.2.1. Deschiderea şedinţei de judecată

2.2.2. Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi

2.2.3. Verificări privitoare la inculpat

2.2.4. Măsuri privind martorii, experţii şi interpreţii

2.2.5. Citirea actului de sesizare a instanţei

2.2.6. Aducerea la cunoştinţă a învinuirii, lămuriri, excepţii şi cereri

2.3. Cercetarea judecătorească

2.3.1. Consideraţii preliminare

2.3.2. Procedura obişnuită a cercetării judecătoreşti

2.3.2.1. Ordinea cercetării judecătoreşti

2.3.2.2. Audierea inculpatului

2.3.2.3. Audierea coinculpaţilor

2.3.2.4. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

2.3.2.5. Administrarea de probe noi. Readministrarea probelor administrate în faza de urmărire penală şi care au fost contestate.

2.3.2.6. Audierea martorului şi a expertului

2.3.2.7. Schimbarea încadrării juridice

2.3.2.8. Terminarea cercetării judecătoreşti

2.3.3. Procedura simplificată a cercetării judecătoreşti în cazul recunoaşterii învinuirii

2.4. Dezbaterile

§ 3. Deliberarea şi rezolvarea cauzei în primă instanţă

3.1. Deliberarea

3.2. Rezolvarea cauzei penale

3.2.1. Rezolvarea acţiunii penale

3.2.2. Rezolvarea acţiunii civile

§ 4. Pronunţarea, redactarea şi comunicarea sentinţei

4.1. Pronunţarea sentinţei

4.2. Redactarea şi semnarea sentinţei

4.2.1. Aspecte preliminare

4.2.2. Partea introductivă

4.2.3. Expunerea

4.2.4. Dispozitivul

4.3. Comunicarea sentinţei

CAPITOLUL AL V-LEA JUDECATA ÎN CĂILE ORDINARE DE ATAC

Secţiunea I. Consideraţii generale privind căile de atac

Secţiunea a II-a. Judecata în apel.

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Hotărârile supuse apelului

§ 3. Titularii apelului

3.1. Noţiuni introductive

3.2. Procurorul ca titular al apelului

3.3. Inculpatul ca titular al apelului

3.4. Partea civilă ca titulară a apelului

3.5. Partea responsabilă civilmente ca titulară a apelului

3.6. Persoana vătămată ca titulară a apelului

3.7. Martorul, expertul, interpretul şi avocatul ca titulari ai apelului

3.8. Dreptul de a face apel al oricărei persoane fizice ori juridice ale cărei drepturi legitime au fost vătămate nemijlocit printr-o măsură sau printr-un act al instanţei.

§ 4. Termenul de apel. Repunerea în termen

4.1. Termenul de apel

4.1.1. Aspecte preliminare

4.1.2. Momentul de la care curge termenul de apel (dies a quo)

4.1.2.1. Momentul de la care curge termenul de apel pentru procuror, persoana vătămată şi părţi

4.1.2.2. Momentul de la care curge termenul de apel pentru martor, expert, interpret sau avocat

4.1.2.3. Momentul de la care curge termenul de apel pentru orice persoană fizică ori juridică ale cărei drepturi legitime au fost vătămate nemijlocit printr-o măsură sau printr-un act al instanţei

4.1.3. Momentul la care se împlineşte termenul de apel (dies ad quem)

4.2. Repunerea în termen

§ 5. Declararea apelului. Renunţarea la apel. Retragerea apelului

5.1. Declararea apelului 

5.2. Renunţarea la apel

5.3. Retragerea apelului

§ 6. Efectele apelului

6.1. Noţiuni introductive

6.2. Efectul suspensiv al apelului

6.3. Efectul devolutiv al apelului

6.3.1. Noţiune

6.3.2. Limitele efectului devolutiv al apelului

6.4. Neagravarea situaţiei în propriul apel (efectul neagravant)

6.5. Efectul extensiv al apelului

§ 7. Judecarea apelului

7.1. Noţiuni introductive

7.2. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată în apel

7.3. Şedinţa de judecată în apel

7.3.1. Participanţii la judecarea apelului

7.3.2. Şedinţa de judecată în apel

7.4. Soluţionarea apelului

7.4.1. Aspecte preliminare

7.4.2. Respingerea apelului

7.4.3. Admiterea apelului

7.4.4. Conţinutul deciziei instanţei de apel

7.4.5. Procedura de rejudecare şi limitele rejudecării

Secţiunea a III-a. Contestaţia

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Obiectul contestaţiei

2.1. Noţiuni introductive

2.2. Contestaţia împotriva încheierilor

2.3. Contestaţia împotriva anumitor categorii de sentinţe

2.4. Alte cazuri în care poate fi exercitată calea de atac a contestaţiei

§ 3. Titularii contestaţiei

§ 4. Termenul în care poate fi exercitată contestaţia

§ 5. Declararea contestaţiei

§ 6. Efectele contestaţiei

§ 7. Procedura de judecată a contestaţiei

§ 8. Soluţionarea contestaţiei

CAPITOLUL AL VI-LEA CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC

Secţiunea I. Consideraţii generale privind căile extraordinare de atac

§ 1. Necesitatea căilor extraordinare de atac

§ 2. Paralelă între căile extraordinare de atac şi căile ordinare de atac

Secţiunea a II-a. Contestaţia în anulare

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Cazurile de contestaţie în anulare

2.1. Noţiuni introductive

2.2. Judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părţi sau când, deşi legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate [art. 426 lit. a)]

2.2.1. Judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părţi

2.2.2. Judecata în apel a avut loc în condiţiile în care partea sau persoana vătămată, deşi legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate

2.3. Inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal [art. 426 lit. b)]

2.4. Hotărârea a fost pronunţată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului [art. 426 lit. c)]

2.5. Instanţa nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate [art. 426 lit. d)]

2.6. Judecata a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit legii [art. 426 lit. e)]

2.7. Judecata a avut loc în lipsa avocatului, când asistenţa juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii [art. 426 lit. f)]

2.8. Şedinţa de judecată nu a fost publică, în afară de cazurile în care legea prevede altfel [art. 426 lit. g)]

2.9. Instanţa nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă [art. 426 lit. h)]

2.10. Împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă [art. 426 lit. i)]

§ 3. Declararea contestaţiei în anulare

3.1. Titularii contestaţiei în anulare

3.2. Termenul de introducere a contestaţiei în anulare

3.3. Cererea de contestaţie în anulare

§ 4. Procedura de judecare a contestaţiei în anulare

4.1. Instanţa competentă

4.2. Suspendarea executării

4.3. Admiterea în principiu

4.4. Judecarea contestaţiei în anulare

Secţiunea a III-a. Recursul în casaţie

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Hotărârile supuse recursului în casaţie .

§ 3. Declararea recursului în casaţie

3.1. Titularii recursului în casaţie

3.1.1. Noţiuni introductive

3.1.2. Procurorul, titular al recursului în casaţie

3.1.3. Inculpatul, titular al recursului în casaţie

3.1.4. Partea civilă, titulară a recursului în casaţie

3.1.5. Partea responsabilă civilmente, titulară a recursului în casaţie

3.1.6. Persoana vătămată, titulară a recursului în casaţie

3.2. Termenul de introducere a recursului în casaţie

3.3. Forma recursului în casaţie

§ 4. Retragerea recursului în casaţie

§ 5. Efectele recursului în casaţie

5.1. Efectul suspensiv al recursului în casaţie

5.2. Efectul devolutiv al recursului în casaţie

5.3. Efectul extensiv al recursului în casaţie

5.4. Efectul neagravării situaţiei în propriul recurs în casaţie

§ 6. Cazurile în care se poate face recurs în casaţie

6.1. Noţiuni introductive

6.2. În cursul judecăţii nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente [art. 438 alin. (1) pct. 1]

6.3. Inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală [art. 438 alin. (1) pct. 7]

6.4. În mod greşit s-a dispus încetarea procesului penal [art. 438 alin. (1) pct. 8]

6.5. Nu s-a constatat graţierea sau în mod greşit s-a constatat că pedeapsa aplicată inculpatului a fost graţiată [art. 438 alin. (1) pct. 11]

6.6. S-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege [art. 438 alin. (1) pct. 12]

§ 7. Procedura de judecare a recursului în casaţie

7.1. Noţiuni introductive

7.2. Instanţa competentă .

7.3. Procedura de comunicare

7.4. Activitatea premergătoare desfăşurată de magistratulasistent de la instanţa de control judiciar

7.5. Admiterea în principiu

7.6. Suspendarea executării hotărârii atacate

7.7. Judecarea propriu-zisă a recursului în casaţie

7.8. Soluţionarea recursului în casaţie

7.8.1. Respingerea recursului în casaţie

7.8.2. Admiterea recursului în casaţie

7.9. Decizia instanţei de recurs în casaţie

§ 8. Procedura de rejudecare după casarea hotărârii atacate

Secţiunea a IV-a. Revizuirea

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Hotărârile supuse revizuirii

2.1. Caracteristicile hotărârilor care pot fi supuse revizuirii

2.2. Limitele în care poate fi exercitată revizuirea

§ 3. Cazurile de revizuire

3.1. Noţiuni introductive

3.2. Cazul de revizuire privind descoperirea de fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei [art. 453 alin. (1) lit. a)]

3.3. Cazul de revizuire privind mărturia mincinoasă [art. 453 alin. (1) lit. b)]

3.4. Cazul de revizuire privind înscrisurile false [art. 453 alin. (1) lit. c)]

3.5. Cazul de revizuire privind unele fapte ilicite săvârşite de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul organelor judiciare [art. 453 alin. (1) lit. d)]

3.6. Cazul de revizuire privind inconciliabilitatea hotărârilor penale [art. 453 alin. (1) lit. e)]

3.7. Cazul de revizuire privind neconstituţionalitatea unei prevederi legale în baza căreia s-a pronunţat hotărârea definitivă [art. 453 alin. (1) lit. f)]

§ 4. Declararea revizuirii

4.1. Titularii revizuirii

4.2. Termenul de introducere a cererii de revizuire

4.3. Cererea de revizuire

§ 5. Procedura de judecare a revizuirii

5.1. Instanţa competentă

5.2. Admiterea în principiu

5.3. Suspendarea executării hotărârii supuse revizuirii

5.4. Rejudecarea după admiterea în principiu

§ 6. Procedura revizuirii în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

Secţiunea a V-a. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate sau faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei

§ 1. Noţiuni introductive

§ 2. Hotărârile supuse redeschiderii procesului penal

§ 3. Declararea căii extraordinare de atac

3.1. Titularii redeschiderii procesului penal

3.2. Termenul de introducere a cererii de redeschidere a procesului penal

3.3. Cererea de redeschidere a procesului penal

§ 4. Procedura de judecare a redeschiderii procesului penal

4.1. Instanţa competentă

4.2. Admiterea în principiu

4.3. Rejudecarea cauzei

CAPITOLUL AL VII-LEA ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE

Secţiunea I. Consideraţii generale privind unificarea practicii judiciare

Secţiunea a II-a. Recursul în interesul legii

Secţiunea a III-a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

CAPITOLUL AL VIII-LEA PROCEDURI SPECIALE

Secţiunea I. Consideraţii generale privind procedurile speciale

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Scurt istoric privind procedurile speciale în procesul penal din România. Drept comparat

§ 3. Procedurile speciale în reglementarea legislaţiei procesual penale în vigoare

Secţiunea a II-a. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Titularii procedurii acordului de recunoaştere a vinovăţiei

§ 3. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei în faza de urmărire penală

3.1. Iniţierea procedurii acordului de recunoaştere a vinovăţiei

3.2. Obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei

3.3. Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei în faza de urmărire penală

§ 4. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei în faza de judecată

4.1. Sesizarea instanţei de judecată

4.2. Procedura de judecată a acordului de recunoaştere a vinovăţiei

4.2.1. Verificări prealabile

4.2.2. Soluţionarea propriu-zisă a acordului de recunoaştere a vinovăţiei

4.3. Soluţiile care pot fi dispuse de instanţa de judecată

4.3.1. Admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei

4.3.2. Respingerea acordului de recunoaştere a vinovăţiei

4.3.3. Admiterea parţială a acordului de recunoaştere a vinovăţiei

4.3.4. Aspecte comune

4.4. Căi de atac

§ 5. Diferenţele dintre procedura recunoaşterii învinuirii şi procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Secţiunea a III-a. Contestaţia privind durata procesului penal

§ 1. Consideraţii preliminare

§ 2. Declararea contestaţiei privind durata procesului penal

2.1. Titularii contestaţiei

2.2. Termenul de introducere a contestaţiei privind durata procesului penal

2.3. Conţinutul contestaţiei privind durata procesului penal

§ 3. Procedura de judecare a contestaţiei privind durata procesului penal

 

ISBN: 978-606-673-385-4
Titlul cartii: Tratat de procedura penala. Partea speciala In lumina noului Cod de procedura penala
Autor (i):: Ion Neagu, Mircea Damaschin
Publicat de: Universul Juridic
Data aparitiei: 1 APRILIE 2015
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 700