Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Libertatea de circulatie a persoanelor | Carte de: Dan Nita, Eduard Dragomir - Editura Nomina Lex

Code: 978-606-8153-18-6 | Rating: Rating: 10
Descriere

 
Libertatea de circulaţie implică înlăturarea oricărei discriminări bazate pe naţionalitate între lucrătorii statelor membre în ceea ce priveşte remunerarea, angajarea şi alte condiţii de muncă şi de angajare. Sub rezerva limitărilor justificate de ordinea publică, securitatea publică şi sănătatea publică, aceasta implică dreptul lucrătorilor:
a) de a accepta oferte efective de muncă;
b) de a se deplasa liber în acest scop pe teritoriul statelor membre;
c) de a se afla într-unul din statele membre, în scopul exercitării unei activităţi conforme cu dispoziţiile legislative, de reglementare şi administrative care guvernează angajarea lucrătorilor naţionali;
d) de a rămâne pe teritoriul unui stat membru, după ce a fost angajat în acel stat, în condiţiile care se stabilesc de Comisie, prin măsuri de aplicare. 
Beneficiul dreptului la liberă circulaţie este subordonat posesiei naţionalităţii unuia dintre statele membre, dar, în absenţa definiţiei comunitare a naţionalităţii, fiecare stat membru determină suveran condiţiile în care ele acordă naţionalitatea, inclusiv dubla naţionalitate.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-8153-18-6
Titlul cartii: Libertatea de circulatie a persoanelor
Autor | Autori: Eduard Dragomir, Dan Nita
Publicat de: Editura Nomina Lex
Colectia: Drept European
Data aparitiei: 2010
Formatul: A5, Mod de legare: Brosat
Numar de pagini: 300
Price: 33.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Sediul materiei cu privire la libertatea de circulaţie se află în Directiva 2004/38/CE a Parlamentului european şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi rezidenţă a cetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor de familie ai acestora pe teritoriul statelor membre. Ea stabileşte faptul că cetăţenia Uniunii Europene conferă fiecărui cetăţean al acesteia dreptul fundamental şi individual de a circula liber şi de a-şi stabili rezidenţa pe teritoriul statelor membre. Cetăţenia Uniunii trebuie să constituie statutul de bază al resortisanţilor statelor membre în exercitarea dreptului acestora de a circula liber şi de a-şi stabili rezidenţa.

 
Directiva 2004/38/CE a fost adoptată cu scopul de a stabili într-un mod unitar condiţiile de exercitare a dreptului la liberă circulaţie de către cetăţenii Uniunii Europene, ţinând cont de faptul că acesta era reglementat până atunci printr-o  multitudine de documente comunitare:
  
- Directiva Consiliului nr. 64/221/CEE din 25 februarie 1964 privind coordonarea măsurilor speciale referitoare la circulaţia şi şederea străinilor justificate de raţiuni de ordine publică, securitate publică şi sănătate publică;
- Directiva Consiliului nr. 72/194/CEE din 18 mai 1972 privind extinderea domeniului de aplicare a Directivei din 25 februarie 1964 privind coordonarea măsurilor speciale referitoare la circulaţia şi şederea cetăţenilor străini justificate de raţiuni de ordine publică, siguranţă publică sau sănătate publică, asupra lucrătorilor care-şi exercită dreptul de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce au fost angajaţi în statul respectiv; 
- Directiva Consiliului nr. 73/148/CEE din 21 mai 1973 privind eliminarea restricţiilor de circulaţie şi rezidenţă a resortisanţilor statelor membre în cadrul Comunităţii referitor la stabilirea şi prestarea de servicii;
- Directiva Consiliului nr. 75/34/CEE din 17 decembrie 1974 privind dreptul resortisanţilor unui stat membru de a rămâne pe teritoriul unui alt stat membru după desfăşurarea pe acest teritoriu a unor activităţi independente;
- Directiva Consiliului nr. 75/35/CEE din 17 decembrie 1974 de extindere a obiectului Directivei nr. 64/221/CEE privind coordonarea măsurilor speciale referitoare la circulaţia şi şederea străinilor justificate de raţiuni de ordine publică, siguranţă publică şi sănătate publică, pentru a include resortisanţi ai unui stat membru care exercită dreptul de a rămâne pe teritoriul unui alt stat membru după desfăşurarea pe acest teritoriu a unei activităţi independente;
- Directiva Consiliului nr. 90/364/CEE din 28 iunie 1990 privind dreptul de şedere;
- Directiva Consiliului nr. 90/365/CEE din 28 iunie 1990 privind dreptul de şedere al persoanelor angajate şi al celor care exercită activităţi independente, care şi-au încetat activitatea profesională;
- Directiva Consiliului nr. 93/96/CEE din 29 octombrie 1993 privind dreptul de şedere al persoanelor aflate la studii;
- Directiva Consiliului nr. 68/360/CEE din 15 octombrie 1968 privind eliminarea restricţiilor referitoare la circulaţie şi şedere în interiorul Comunităţii pentru lucrătorii din statele membre şi familiile lor (parţial);
- Regulamentul nr. 1251/70 EEC din 29 iunie 1970 privind dreptul lucrătorilor de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce au fost angajaţi în acel stat,
- Regulamentul Consiliului nr. 1612/68/CEE din 15 octombrie 1968 privind libera circulaţie a lucrătorilor în interiorul Comunităţii (parţial).
 

 
ISBN: 978-606-8153-18-6
Titlul cartii: Libertatea de circulatie a persoanelor
Autor | Autori: Eduard Dragomir, Dan Nita
Publicat de: Editura Nomina Lex
Colectia: Drept European
Data aparitiei: 2010
Formatul: A5, Mod de legare: Brosat
Numar de pagini: 300

by Administrator Libraria LexMag.ro, 07 Aug 2012

Beneficiarii libertăţii de circulaţie, aşa cum este prevăzută în Tratat şi în legislaţia subsidiară, sunt lucrătorii salariaţi şi membrii lor de familie.