Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Find Products By

Price

22 Lei - 49 Lei

Publicat de

Autor | Autori

Autor (i):

Drept european / Drepturile omului Drept european / Drepturile omului

«1»

Featured products

Products

Drept european si international al drepturilor omului. Note de curs | Autori: Ovidiu Predescu, Nasty Marian Vladoiu

Respectarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale reprezinta elementul definitoriu pentru orice societate democratica, iar apararea si dezvoltarea lor au constituit preocupari constante ale ganditorilor umanitatii, din Antichitate pana in prezent. Cartea de fata ofera o analiza succinta a drepturilor si libertatilor fundamentale si a sistemelor de protectie a acestora.

Astfel, sunt examinate sursele de consacrare si protectie la nivel universal – Declaratia universala a drepturilor omului, cele doua Pacte internationale, precum si alte conventii incheiate sub egida Organizatiei Natiunilor Unite –, dar si cele regionale – in primul rand Conventia (europeana) pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si Protocoalele sale aditionale si Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

De asemenea, sunt prezentate aspecte ale protectiei drepturilor omului si a libertatilor fundamentale in dreptul roman.

La finalul lucrarii a fost inclusa o anexa, care cuprinde principalele documente internationale si regionale in domeniul drepturilor omului.

Prin modalitatea de abordare si prin limbajul clar si accesibil, cursul se adreseaza in special studentilor, dar poate fi util tuturor celor care sunt interesati de domeniul atat de sensibil al drepturilor omului.

Price: 29.00 Lei
Cantitate:

Gabriela Cristina Frentiu: Dreptul familiei. Practica judiciara conform noului Cod civil. Jurisprudenta C.E.D.O.

EXTRAS:

2. Autorizare căsătorie minor. Condiţii. Motive temeinice

Instanţa reţine avizul medical favorabil încheierii căsătoriei, acordul părinţilor minorei cu capacitate de exerciţiu restrânsă în acest sens, faptul că din relaţia de dragoste a minorei cu concubinul a rezultat minorul în vârstă de aproape 1 an, iar coabitarea în afara căsătoriei nu este permisă de religia îmbrăţişată de către reclamantă şi viitorul soţ; raportat şi la concluziile anchetei sociale şi apreciind asupra interesului superior al minorei, se constată existenţa unor motive temeinice pentru autorizarea încheierii căsătoriei.

Jud. Beclean, sent. civ. nr. 1200 din 2 octombrie 2012,

nepublicată

Price: 35.00 Lei
Cantitate:

Drept procesual al Uniunii Europene [Sedes materiae] | Carte de: Gyula Fábián

EXTRAS:

(...)

Articolul 24 (ex. articolul 11 din TUE)

(1) Competenţa Uniunii în materie de politică externă şi de securitate comună include toate domeniile politicii externe, precum şi toate chestiunile referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv la definirea treptată a unei politici de apărare comune care poate conduce la o apărare comună. Politica externă şi de securitate comună face obiectul aplicării unor norme şi proceduri speciale. Aceasta este definită şi pusă în aplicare de Consiliul European şi de Consiliu, hotărând în unanimitate, cu excepţia cazului în care tratatele dispun altfel. Adoptarea de acte legislative este exclusă.

Politica externă şi de securitate comună este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi de statele membre, în conformitate cu tratatele. Rolurile specifice al Parlamentului European şi Comisiei în acest domeniu sunt definite prin tratate. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu este competentă cu privire la aceste dispoziţii, cu excepţia competenţei de a controla respectarea articolului 40 din prezentul tratat şi de a controla legalitatea anumitor decizii menţionate la articolul 275 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(...)

Price: 29.00 Lei
Cantitate:

B. A. Grigoriu, Tudorel Stefan: Tratatele Uniunii Europene | Actualizare: 17 septembrie 2013

EXTRAS:

(...)

Articolul 6 (ex-articolul 6 TUE)

(1) Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor.

Dispoziţiile cuprinse în cartă nu extind în niciun fel competenţele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate.

Drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în cartă se interpretează în conformitate cu dispoziţiile generale din titlul VII al Cartei privind interpretarea şi punerea sa în aplicare şi cu luarea în considerare în mod corespunzător a explicaţiilor menţionate în Cartă, care prevăd izvoarele acestor dispoziţii.

(2) Uniunea aderă la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Competenţele Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate, nu sunt modificate de această aderare.

(3) Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi astfel cum rezultă din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii.

(...)

Price: 22.00 Lei
Cantitate:

Repararea prejudiciului in contenciosul european al drepturilor omului | Carte de: Corina-Ruxandra Popescu

EXTRAS:

(...)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Curtea”) este organismul jurisdicţional internaţional înfiinţat pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru Înaltele Părţi contractante din Convenţie şi din Protocoalele sale. Pentru prima dată în istoria instituţiilor jurisdicţionale internaţionale, Curtea a dobândit competenţă de jurisdicţie unică, obligatorie şi permanentă nu numai cu privire la plângerile inter-statale, ci şi pentru sesizările persoanelor private – persoane fizice, organizaţii neguvernamentale sau grupuri de particulari.

(...)

Price: 49.00 Lei
Cantitate:
«1» Page 1 of 1

Like on FaceBook

V-a placut postarea noastra, dati-ne un like pe FaceBook! Multumim yessmiley

 
 

Recomandari din librarie