Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Find Products By

Price

13 Lei - 130 Lei

Publicat de

Autor | Autori

Autor (i):

Procedura Penala

«1 2»

Featured products

Products

Admitere Barou 2017 | Organizarea si Exercitarea profesiei de Avocat. Sinteze si Grile

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Sinteze si Grile pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat - Autori: Av. Eduard DragomirAv. Roxana Paliță), editia a V-a, revazuta si adaugita, Editura Nomina Lex, Bucuresti, 2017.

 

Noua editie din 2017 a fost elaborata avand in vedere atat Legea nr. 51/1995 republicată în 2011, cu modificarile si completările ulterioare, cat si Noul Statut al Profesiei de Avocat din 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 898 din 19 decembrie 2011, actualizat 2017.

 

Lucrarea este destinată in special persoanelor care vor să-şi uşureze munca de pregătire a examenelor de primire sau definitivare în profesia de avocat, dar este la fel de utila atat profesionistilor dreptului cat si studentilor.

Price: 49.00 Lei
Cantitate:

Codul de procedura penala (editie din noiembrie, 2009)

 

Lucrarea de faţă cuprinde Codul de procedură penală al României, actualizat 2009, cu modificările şi completări survenite prin: Legea nr. 356/2006, publicată în M. Of. nr. 677 din 7 august 2006; O.U.G. nr. 60/2006, publicată în M. Of. nr. 764 din 7 septembrie 2006; Legea nr. 79/2007, publicată în M. Of. nr. 225 din 2 aprilie 2007; O.U.G. nr. 31/2008, publicată în M. Of. nr. 224 din 24 martie 2008; Legea nr. 57/2008, publicată în M. Of. nr. 228 din 25 martie 2008; Legea nr. 8/2009, publicată în M. Of. nr. 105 din 20 februarie 2009; Legea nr. 195/2009, publicată în M. Of. nr. 365 din 1 iunie 2009.

Price: 13.00 Lei
Cantitate:

Procedura penala. Curs pentru admiterea in magistratura si avocatura, 2014

Aceasta lucrare este gandita ca un instrument destinat absolventilor facultatilor de drept care se pregatesc pentru participarea la examenele de admitere in magistratura si avocatura.

EXTRAS:

Prezumtia de nevinovatie

Principiul prezumţiei de nevinovăţie este înscris atât în art. 6 parag. 2 din Convenţia europeană a drepturilor omului, cât şi în dispoziţiile art. 23 alin. (11) din Constituţia României. În Codul de procedură penală el îşi găseşte sediul la art. 4 alin. (1), conform căruia „orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă”

Prezumţia de nevinovăţie constituie garanţia procesuală că, în lipsă de probe certe, nicio persoană nu poate fi trasă la răspundere penală. În reglementarea modului în care se derulează procesul penal, legea obligă organele judiciare să pornească de la presupunerea nevinovăţiei suspectului sau inculpatului. Sub acest aspect, semnalăm că, pe timpul derulării activităţii procesuale până la rămânerea definitivă a hotărârii penale, cel care în realitatea obiectivă a comis o infracţiune va avea statutul unui nevinovat în realitatea procesuală. Pe cale de consecinţă, sarcina de a dovedi prin probe vinovăţia unei persoane revine, pe parcursul procesului penal, organelor judiciare.

Principiul prezumţiei de nevinovăţie nu înseamnă atitudinea pasivă faţă de infractori, ci impune ca organul care efectuează urmărirea penală împotriva unei persoane să îi dovedească vinovăţia şi ca instanţa de judecată să nu declare vinovată o persoană până ce vinovăţia sa nu rezultă cu certitudine din probele administrate[1]. Această regulă este înscrisă în mod explicit la art. 99 alin. (1) teza I din Codul de procedură penală, potrivit căruia „în acţiunea penală sarcina probei aparţine în principal procurorului”, text dublat de dispoziţiile art. 99 alin. (2), conform căruia „suspectul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, nefiind obligat să îşi dovedească nevinovăţia, şi are dreptul de a nu contribui la propria acuzare”.

(...)

Price: 59.00 Lei
Cantitate:

Competenta in materie penala. Aspecte teoretice si jurisprudenta

 

Ideea de competenţă trebuie dedusă din relaţia organ judiciar-funcţie. Astfel, competenţa este zona care cuprinde activitatea normală, funcţională a organului, sfera atribuţiilor pe care le are de îndeplinit, potrivit legii, fi ecare categorie de organe judiciare în cadrul procesului penal.

De asemenea, competenţa mai este defi nită ca fi ind „abilitatea legală dată unui organ de a îndeplini anumite acte”, fi ecare organ având deci o anumită competenţă. Prin urmare, competenţa fi xează capacitatea obiectivă, fi e a unei instanţe, fi e a altor organe. 
Prin competenţa penală se înţelege capacitatea obiectivă pe care o are fi ecare organ să concureze la realizarea justiţiei represive, de a îndeplini anumite acte procedurale.
Price: 25.00 Lei
Cantitate:

Drept Procesual Penal. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat, 2013

DREPT PROCESUAL PENAL. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de AVOCAT (Autori: Av. Eduard Dragomir, Av. Roxana Palita) - Editia a IV-a, Editura Nomina Lex, Bucuresti, 2013. Manual util şi pentru examenele de admitere la INM / MAGISTRATURA!

Price: 130.00 Lei
Cantitate:

Probele in procesul penal. Aspecte teoretice si Jurisprudenta in materie

 

Sistemul probator, ca ansamblu de norme juridice care reglementează probele şi mijloacele de probă, are o influenţă hotărâtoare în înfăptuirea justiţiei penale.

Fiind un mijloc de cunoaştere a faptelor ce s-au petrecut în realitatea obiectivă, probele dau posibilitatea cunoaşterii fenomenelor din natură şi societate, în raport de nivelul cunoştinţelor şi de interesul manifestat pentru aflarea adevărului.
Price: 43.00 Lei
Cantitate:

Criminalistica

 

Această ştiinţă - Criminalistica - se detaşează de cele juridice şi de cele ale naturii, constituindu-se totodată ca o ştiinţă de legătură între ele.

Ea foloseşte mijloace de studiu împrumutate de la ştiinţele naturii, de la ştiinţele exacte (matematica, fi zica şi chimia), dar în acelaşi timp îşi creează metode proprii de investigare, precum şi procedee tactice pentru descoperirea infracţiunilor şi dovedirea vinovăţiei infractorilor.

Price: 31.00 Lei
Stoc epuizat!

Tratat de Drept Procesual Penal. Partea Generala (Editie actualizata cf. Legii nr. 202/2010 - "Mica Reforma")

 
Tratatul de fată constituie o analiză teoretică şi practică aprofundată asupra instituţiei dreptului procesual penal român, cu implicaţii deosebite în sfera relaţiilor de drept public.
Fiind chemat să asigure constatarea la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni, procesul penal trebuie să contribuie, în acelaşi timp, la educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor. Totodată, dreptul procesual penal este acela care asigură societatea că orice persoană care a săvârşit o infracţiune va răspunde potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată nu va fi trasă la răspundere penală. Cu alte cuvinte, dreptul procesual penal asigură ordinea de drept şi face să fie apărate drepturile şi interesele legitime ale persoanelor. Prin procesul penal se urmăreşte, în primul rând, tragerea la răspundere penală a persoanei care a comis o infracţiune, deci rezolvarea unui conflict concret de drept penal. Scopul imediat al oricărui proces penal rezidă în constatarea infracţiunilor şi justa pedepsire a infractorilor. Legea subliniază că activitatea procesuală urmează să se desfăşoare la timp, prefigurându-se astfel operativitatea ca unul dintre principiile fundamentale ale activităţii judiciare şi în mod complet, respectiv în aşa fel încât faptele să fie cunoscute sub toate aspectele care interesează şi se impun în vederea soluţionării cauzei.
La elaborarea tratatului au fost avute în vedere numeroase surse doctrinare şi legislative. Din perspectivă legislativă, subliniem faptul că tratatul cuprinde şi modificările aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor. Totodată, sunt prezentate şi numeroase hotărâri din practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi elemente din practica judiciară internă.
Tratatul de faţă se adresează, în aceeaşi măsură, atât teoreticienilor, cât şi practicienilor dreptului, el fiind, totodată, deosebit de util masteranzilor şi doctoranzilor, dar şi studenţilor la drept care doresc să aprofundeze cunoştinţele în materia dreptului procesual penal român.
 
Price: 59.00 Lei
Cantitate:

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal. Aspecte teoretice si jurisprudenta in materie

Reabilitarea constituie mijlocul legal prin care se înlătură pentru viitor toate incapacităţile şi interdicţiile ce decurg dintr-o hotărâre de condamnare şi asigură reintegrarea socială completă a unui condamnat, pri repunerea lui în situaţia anterioară condamnării.

 
Price: 27.00 Lei
Cantitate:

Actiunile in procesul penal. Aspecte teoretice si jurisprudenta in materie

 

În doctrină noţiunea de acţiune în general este discutată sub două aspecte: cel al dreptului material (substanţial) şi cel al dreptului formal (procesual).
 
Sub aspect procesual, acţiunea penală este instrumentul juridic pus la dispoziţia celor în drept, prin intermediul căruia poate fi dedus în faţa organelor judiciare raportul juridic penal, pentru realizarea scopului legii penale. Prin folosirea in rem a acţiunii penale se declanşează acţiunea procesuală, iar prin efectuarea actelor procesuale, cu privire la folosirea in personam şi la exercitarea ei, se dinamizează activitatea organelor judiciare până la rezolvarea defi nitivă a cauzei penale.

 
Price: 32.00 Lei
Cantitate:
«1 2» Page 1 of 2

Like on FaceBook

V-a placut postarea noastra, dati-ne un like pe FaceBook! Multumim yessmiley

 
 

Recomandari din librarie