Limba: RO
Currency: RON
 • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Find Products By

Price

14 Lei - 599 Lei

Publicat de

Autor | Autori

Autor (i):

Drept Civil

Carti de Drept Civil - Libraria juridica LexMag

«1 2 3 4»

Featured products

Products

Posesia si actiunile posesorii in noul Cod civil. Editia 2 [Viorel Terzea]

Lucrarea – tratând o temă clasică, dar întotdeauna actuală – îşi propune să ofere soluții concrete unor probleme întâlnite în practică şi, totodată, constituie un punct de plecare pentru noi dezbateri doctrinare.

Price: 44.90 Lei
Cantitate:

Utilizarea performanta a programarii neurolingvistice (NLP) in managementul firmei

NLP urmăreşte formarea unor tipare comportamentale ale unei persoane, atât conştiente cât şi inconştiente, în vederea atingerii unei eficienţe cât mai crescute.

Lucrarea de faţă se află la confluenţa unor domenii majore precum: management, psihologie organizaţională, statistică, comunicare etc. şi prezintă atât o sistematizare a domeniului programării neurolingvistice, cât şi explicaţii de ordin practic.

Obiectivul cărţii îl reprezintă folosirea instrumentarului programării neurolingvistice în scopul generării unor avantaje competitive în cadrul proceselor interne ale firmei, prin ameliorarea performanţelor angajaţilor.

Price: 49.90 Lei
Cantitate:

Regimuri matrimoniale | Carte de: Florian Emese

Aceasta lucrare se remarca prin cateva puncte esentiale:

 • - sublinierea diferenţelor dintre Codul familiei, vechiul şi noul Cod civil
 • - corelarea vechii reglementări cu cea nouă
 • - analiza normelor europene relevante în materie [Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 44/2001, Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 2201/2003, Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, Propunerea de regulament referitor la competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale]
 • - diagrame menite a facilita înţelegerea noţiunilor explicate
 • - răspunsuri la întrebări elementare şi intuitive privind regimurile matrimoniale
Price: 44.90 Lei
Cantitate:

Teoria generala a dreptului - Curs universitar | Carte de: Simona Cristea

Simona Cristea este conf. univ. dr. Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, magistrat-asistent ICCJ; a alcatuit acest curs, adresandu-se studentilor, dar si teoreticienilor si practicienilor dreptului preocupati de o viziune completa asupra fenomenului juridic si a fundamentelor, notiunilor si categoriilor generale ale dreptului.

Sunt evidentiate si punctate in special, aspecte referitoare la: 

• aprofundarea interpretarii contextuale a normelor juridice

• analiza principalelor metode de interpretare a dreptului

• analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enuntate in noile Coduri

• abordare interdisciplinara cu referiri la stiintele de ramura

• este avut in vedere criteriul temporalitatii normelor juridice – principiul neretroactivitatii

 

• ample referinte bibliografice

Price: 37.90 Lei
Stoc epuizat!

Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Editia a 2-a | Coordonator-Autor: Flavius-Antoniu Baias s.a.

Autorii  acestei ample lucrari sunt renumiţi profesionişti reprezentând atât cadrul instituţional propriu-zis, cât şi cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare şi relevante.

Necesitatea unei revizuiri parţiale a primei ediţii a apărut relativ repede, după modificarea Codului civil prin Legea nr. 60/2012. Astăzi, însă, situaţia este în mod evident diferită. În primul rând, au apărut „marile” acte normative, înscrise în aceeaşi linie de reformare a legislaţiei, începută odată cu intrarea în vigoare a Codului civil, în 2011: este vorba de noul Cod de procedură civilă şi de noile Coduri penal şi de procedură penală. Apoi, au urmat modificările acestor noi legi importante, dintre care menţionăm mai ales Legea nr. 138/2014. Astfel, ediţia a doua a lucrării ţine cont nu numai de aceste modificări legislative, ci şi de consideraţiile doctrinare şi, mai ales, de deciziile jurisprudenţei, în acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile Codului civil.

Price: 599.00 Lei
Cantitate:

Codul civil si Codul de procedura civila | Actualizare: 15.11.2014 | Coordonator: Baias Flavius-Antoniu

Modificarea substanţială a Cărţii a V-a - Despre executarea silită a Codului de procedură civilă intervenită prin Legea nr. 138/2014 a condus la aparitia unei noi editii a prezentei lucrari. De asemenea, acest act normativ a modificat şi Codul civil, însă într-o măsură mult mai mică, în privinţa prezumţiei de renunţare, a vânzării bunurilor ipotecate şi a prescripţiei dreptului la acţiune privind creanţa garantată.

Aceasta culegere cuprinde şi ultimele modificări aduse prin D.C.C. nr. 462/2014, prin care Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile cuprinse în art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 83 alin. (3), precum şi în art. 486 alin. (3) NCPC cu referire la menţiunile care decurg din obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs prin avocat sunt neconstituţionale.

Price: 39.90 Lei
Cantitate:

Raspunderea civila delictuala obiectiva, editia II, 2014

Fapta ilicita care da nastere raportului juridic de raspundere, potrivit unei terminologii consacrate si traditionale, poarta denumirile de "delict" si de "cvasidelict". Este motivul pentru care, pornind de la termenul de "delict", raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapte ilicite extra-contractuale se numeste delictuala.
 
În consecinta, se poate spune ca fapta ilicita cauzatoare de prejudicii declanseaza o raspundere civila delictuala al carei continut îl constituie obligatia civila de reparare a prejudiciului cauzat. 
 
În alegerea temei Răspunderea civilă delictuală obiectivă a fost avută în vedere necesitatea informării teoreticienilor, dar şi celor implicaţi direct în înfăptuirea actului de justiţie (magistrati, judecatori, procurori, avocati, juristi pe diverse domenii de activitate), cu privire la dispoziţiile legale aplicabile unor ipoteze de răspundere civilă delictuală obiectivă.
 
Price: 89.90 Lei
Cantitate:

Calauza juristului. Cereri si actiuni in justitie, 2014

Calauza juristului analizeaza integrat institutiile de drept material sau procesual, recomandand in acelasi timp si modele sumare de ghidare practica, insotite de jurisprudenta. In considerentele teoretice ale fiecarei institutii de drept au fost avute in vedere exclusiv normele in vigoare, incluzand aici noile coduri, civil si, respectiv, de procedura civila.

Jurisprudenta recomandata vizeaza insa nu doar spete cercetate prin prisma noilor coduri, ci si pe baza vechilor coduri, formulandu-se, unde a fost cazul, necesarele precizari si raportari la norma noua.

S-a urmarit, in principal, in selectionarea spetelor, ca, pe langa informatia ca atare, cititorul sa fie familiarizat si cu modul de apreciere a probelor de catre judecator, cu rationamentul logic si juridic al acestuia.

Price: 199.00 Lei
Cantitate:

Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Editia a II-a, 2014 | Autori: Dogaru Ion, Draghici Pompil

Teoria generală a obligaţiilor reprezintă, fără îndoială, unul din cele mai fascinante şi mai importante momente ale gândirii juridice. Cercetarea întreprinsă de autori în acest domeniu are rolul de a restructura şi completa evoluţiile doctrinare, cu o nouă „Teorie generală a obligaţiilor”, şi de a releva impactul acestora asupra dreptului contemporan. Studiul obligaţiilor prezintă o deosebită însemnătate dat fiind gradul lor înalt de tehnicitate şi caracterul profund ştiinţific.

Această ediţie este regândită din perspectiva noilor coduri, făcând trimitere la părţile relevante din vechile coduri, dar şi la elementele de continuitate. Datorită faptului că noul Cod civil conţine, în numeroase texte legale, o transpunere a concepţiei doctrinei şi practicii judiciare născute sub imperiul Codului civil din 1864, lucrarea tratează atât opiniile exprimate în literatura de specialitate, cât şi poziţia practicii judiciare care rămân de actualitate.

Price: 119.00 Lei
Cantitate:

Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile | Carte de: Chirica Dan

Deşi materia succesiunilor şi liberalităţilor este una tradiţional impregnată de „clasicism”, adică de soluţii legislative mai puţin supuse schimbării faţă de alte materii ale dreptului civil, iată că noua reglementare, inspirându-se din reglementările de dată mai recentă din alte ţări (în special, din Franţa şi Quebec, dar şi din Elveţia şi Italia), dar şi inovând (uneori, temerar), conţine, pe lângă regulile tradiţionale (unele adevărate „fosile” juridice, care în mod normal ar fi trebuit să fie abandonate), şi soluţii legislative inedite pentru dreptul nostru, care, cu siguranţă, după etapa de buimăceală generală specifică adoptării unei reglementări de o asemenea anvergură, de o manieră destul de intempestivă, vor constitui adevărate pietre de încercare pentru jurisprudenţă şi pentru doctrină.

Puncte forte:

 • succesiunile şi liberalităţile în reglementarea noului Cod civil
 • instrument de lucru excelent pentru studenţi, dar şi pentru practicienii dreptului
 • evidenţierea legăturii dintre noile reglementări şi cele ale Codului civil din 1864, cu jurisprudenţa şi doctrina aferente
 • prezentarea surselor de inspiraţie a textelor noului Cod civil, fie că a fost vorba de legislaţie străină, fie de o anume jurisprudenţă sau doctrină, a raţiunii lor şi a modului cum acestea se integrează ca elemente ale sistemului nostru de drept, dacă sunt sau nu compatibile cu acesta
 • numeroase trimiteri la lucrări de specialitate autohtone şi străine
 • valorificarea problemelor practice în domeniu

Lucrarea este nu numai un instrument de lucru pentru studenţii facultăţilor de drept (nivel de licenţă, masterat şi doctorat) şi pentru cercetători, ci şi, mai ales, pentru practicienii dreptului (notari, judecători, avocaţi, consilieri juridici), instituţiile juridice şi funcţionarea acestora fiind prezentate nu numai didactic, ci şi având în vedere problemele practice pe care acestea le pot ridica, trimiterile la lucrările de specialitate, precum şi la diferite jurisprudenţe, autohtone şi străine, fiind foarte numeroase şi foarte diverse.

Price: 159.00 Lei
Cantitate:
«1 2 3 4» Page 1 of 4

Like on FaceBook

V-a placut postarea noastra, dati-ne un like pe FaceBook! Multumim yessmiley

 
 

Recomandari din librarie