În Monitorul Oficial nr. 688 din 24 august a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului și al Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.144/1.672/2017  pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

 
 

Art. 1.
Se aprobă modelul de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ