Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Procedura penala. Curs pentru admiterea in magistratura si avocatura, 2014

Code: 978-606-27-0030-0
Descriere

Aceasta lucrare este gandita ca un instrument destinat absolventilor facultatilor de drept care se pregatesc pentru participarea la examenele de admitere in magistratura si avocatura.

EXTRAS:

Prezumtia de nevinovatie

Principiul prezumţiei de nevinovăţie este înscris atât în art. 6 parag. 2 din Convenţia europeană a drepturilor omului, cât şi în dispoziţiile art. 23 alin. (11) din Constituţia României. În Codul de procedură penală el îşi găseşte sediul la art. 4 alin. (1), conform căruia „orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă”

Prezumţia de nevinovăţie constituie garanţia procesuală că, în lipsă de probe certe, nicio persoană nu poate fi trasă la răspundere penală. În reglementarea modului în care se derulează procesul penal, legea obligă organele judiciare să pornească de la presupunerea nevinovăţiei suspectului sau inculpatului. Sub acest aspect, semnalăm că, pe timpul derulării activităţii procesuale până la rămânerea definitivă a hotărârii penale, cel care în realitatea obiectivă a comis o infracţiune va avea statutul unui nevinovat în realitatea procesuală. Pe cale de consecinţă, sarcina de a dovedi prin probe vinovăţia unei persoane revine, pe parcursul procesului penal, organelor judiciare.

Principiul prezumţiei de nevinovăţie nu înseamnă atitudinea pasivă faţă de infractori, ci impune ca organul care efectuează urmărirea penală împotriva unei persoane să îi dovedească vinovăţia şi ca instanţa de judecată să nu declare vinovată o persoană până ce vinovăţia sa nu rezultă cu certitudine din probele administrate[1]. Această regulă este înscrisă în mod explicit la art. 99 alin. (1) teza I din Codul de procedură penală, potrivit căruia „în acţiunea penală sarcina probei aparţine în principal procurorului”, text dublat de dispoziţiile art. 99 alin. (2), conform căruia „suspectul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, nefiind obligat să îşi dovedească nevinovăţia, şi are dreptul de a nu contribui la propria acuzare”.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-27-0030-0
Titlul cartii: Procedura penala. Curs pentru admiterea in magistratura si avocatura, 2014
Autor (i):: Bogdan Micu, Alina-Gabriela Paun, Radu Slavoiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Cursuri, Seminarii
Data aparitiei: 25 Iunie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 408
Price: 59.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

PARTEA GENERALĂ

Capitolul I. Principiile şi limitele aplicării legii procesual penale

Secţiunea 1. Principiile fundamentale care stau la baza procesului penal

§1. Principiul legalităţii

§2. Principiul separării funcţiilor judiciare

§3. Prezumţia de nevinovăţie

§4. Principiul aflării adevărului

§5. Ne bis in idem

§6. Principiul oficialităţii

§7. Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal

§8. Principiul garantării dreptului la libertate şi siguranţă

§9. Principiul garantării dreptului la apărare

§10. Principiul respectării demnităţii umane şi a vieţii private

§11. Limba oficială şi dreptul la interpret

§12. Principiul egalităţii persoanelor în procesul penal

§13. Principiul operativităţii în procesul penal

Secţiunea a 2-a. Limitele aplicării legii procesual penale

§1. Aplicarea în timp a legii procesual penale

1.1. Principiul activităţii

1.2. Excepţii de la principiul activităţii

§2. Aplicarea în spaţiu a legii procesual penale

2.1. Principiul teritorialităţii

2.2. Excepţii de la principiul teritorialităţii

Capitolul al II-lea. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

Secţiunea 1. Acţiunea penală în procesul penal

§1. Noţiune

§2. Punerea în mişcare a acţiunii penale

§3. Exercitarea acţiunii penale

§4. Stingerea acţiunii penale

4.1. Fapta nu există [art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală]

4.2. Fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege [art. 16 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală]

4.3. Nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea [art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală]

4.4. Există o cauză justificativă sau de neimputabilitate [art. 16 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală]

4.5. Lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale [art. 16 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală]

4.6. A intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică [art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală]

4.7. A fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii [art. 16 alin. (1) lit. g) din Codul de procedură penală]

4.8. Există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege [art. 16 alin. (1) lit. h) din Codul de procedură penală]

4.9. Există autoritate de lucru judecat [art. 16 alin. (1) lit. i) din Codul de procedură penală]

4.10. A intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii [art. 16 alin. (1) lit. j) din Codul de procedură penală]

4.11. Reluarea procesului penal, ulterior stingerii acţiunii penale

§5. Soluţiile dispuse/pronunţate în funcţie de cauzele prevăzute de art. 16 din Codul de procedură penală

Secţiunea a 2-a. Acţiunea civilă în procesul penal

§1. Noţiune şi subiecţi

§2. Condiţiile exercitării acţiunii civile în procesul penal

§3. Dreptul de opţiune în exercitarea acţiunii civile

§4. Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal

§5. Regula „electa una via” şi excepţiile de la această regulă

§6. Raportul acţiunilor în procesul penal

Capitolul al III-lea. Participanţii în procesul penal

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti

§1. Organizarea instanţelor judecătoreşti

§2. Competenţa instanţelor judecătoreşti. Formele competenţei

2.1. Formele principale ale competenţei

2.1.1. Competenţa funcţională

2.1.2. Competenţa materială

2.1.3. Competenţa teritorială

2.2. Formele subsidiare ale competenţei

2.2.1. Competenţa personală

2.2.2. Competenţa specială

2.2.3. Competenţa extraordinară (excepţională)

§3. Competenţa de judecată în primă instanţă şi în căi de atac

3.1. Judecata în primă instanţă

3.2. Judecata în căile de atac

§4. Compunerea completelor de judecată

4.1. Compunerea completelor la judecătorii, tribunale, curţi de apel

4.2. Compunerea completelor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti

§1. Reunirea cauzelor

1.1. Cazuri de reunire

1.2. Procedura reunirii cauzelor

1.3. Competenţa în cazul reunirii cauzelor

§2. Disjungerea

§3. Schimbarea calităţii inculpatului

§4. Excepţiile de necompetenţă

§5. Conflictele de competenţă

§6. Prorogarea de competenţă

Secţiunea a 4-a. Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară

§1. Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi

§2. Competenţa judecătorului de cameră preliminară

Secţiunea a 5-a. Organele de urmărire penală şi competenţa acestora

§1. Procurorii

§2. Organele de cercetare penală

Secţiunea a 6-a. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea

§1. Incompatibilitatea

§2. Abţinerea şi recuzarea

Secţiunea a 7-a. Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora

§1. Suspectul

§2. Persoana vătămată

Secţiunea a 8-a. Inculpatul şi drepturile acestuia

Secţiunea a 9-a. Partea civilă şi drepturile acesteia

Secţiunea a 10-a. Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia

Secţiunea a 11-a. Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea

Capitolul al IV-lea. Probele şi mijloacele de probă

Secţiunea 1. Reguli generale

§1. Noţiune

§2. Sarcina probei

§3. Administrarea probelor

§4. Principiul loialităţii administrării probelor

§5. Aprecierea probelor

Secţiunea a 2-a. Audierea persoanelor

§1. Audierea suspectului sau inculpatului

§2. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

§3. Audierea martorului

§4. Audierea expertului

Secţiunea a 3-a. Percheziţia

§1. Percheziţia domiciliară

§2. Percheziţia corporală

§3. Percheziţia unui vehicul

Secţiunea a 4-a. Expertiza şi constatarea

§1. Expertiza

1.1. Dispunerea expertizei

1.2. Desemnarea expertului. Drepturile şi obligaţiile acestuia

1.3. Procedura expertizei. Raportul de expertiză

§2. Constatarea

Secţiunea a 5-a. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea

§1. Cercetarea locului faptei

§2. Reconstituirea

Capitolul al V-lea. Măsurile preventive, măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare

Secţiunea 1. Măsurile preventive

§1. Condiţiile generale de luare a măsurilor de prevenţie

§2. Organele judiciare care dispun măsuri preventive

§3. Actele prin care se pot dispune măsurile preventive

§4. Calea de atac împotriva actelor procesuale prin care se dispun măsurile preventive

§5. Verificarea legalităţii măsurilor de prevenţie în camera preliminară

§6. Verificarea legalităţii măsurilor de prevenţie în faza de judecată

§7. Măsurile preventive privite în special

7.1. Reţinerea

7.2. Controlul judiciar

7.3. Controlul judiciar pe cauţiune

7.4. Arestarea preventivă

7.4.1. Temeiuri privind arestarea preventivă

7.4.2. Procedura arestării preventive

7.5. Arestul la domiciliu

7.5.1. Condiţii privind dispunerea măsurii

7.5.2. Procedura arestului la domiciliu

§8. Încetarea de drept a măsurilor preventive

§9. Revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive

9.1. Revocarea măsurii preventive

9.2. Înlocuirea măsurilor preventive

§10. Măsurile de prevenţie luate faţă de minori

Secţiunea a 2-a. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

§1. Măsurile asigurătorii

1.1. Noţiune

1.2. Scop

1.3. Organele care dispun luarea măsurilor asigurătorii

1.4. Persoanele ale căror bunurilor pot fi vizate prin măsurile asigurătorii

1.5. Reguli speciale privind măsurile asigurătorii

1.6. Contestarea măsurilor asigurătorii

1.7. Sechestrul

1.8. Poprirea

§2. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare

2.1. Restituirea lucrurilor

2.2. Restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

Capitolul al VI-lea. Acte procesuale şi procedurale comune

Secţiunea 1. Citarea, comunicarea altor acte procedurale, mandatul de aducere

§1. Citarea

1.1. Modalităţi de citare. Cuprinsul citaţiei

1.2. Locul de citare

1.3. Înmânarea citaţiei

1.4. Dovada citării

1.5. Incidente privind citarea

§2. Comunicarea altor acte procedurale

§3. Mandatul de aducere

Secţiunea a 2-a. Termenele

§1. Clasificare

§2. Modul de calcul al termenelor

§3. Reguli speciale privind acte considerate în termen

§4. Consecinţa încălcării dispoziţiilor privind termenele (sancţiunea nerespectării acestora)

Secţiunea a 3-a. Cheltuielile judiciare

Secţiunea a 4-a. Nulităţile

§1. Efectele generale ale nulităţilor

§2. Nulitatea absolută

§3. Nulitatea relativă

Secţiunea a 5-a. Amenda judiciară

Teste-grilă

Răspunsuri

PARTEA SPECIALĂ

Capitolul I. Urmărirea penală

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Sesizarea organelor de urmărire penală

§1. Aspecte generale

§2. Modurile generale de sesizare a organelor de urmărire penală

2.1. Plângerea

2.2. Denunţul

2.3. Actele de sesizare ale organelor de constatare

2.4. Sesizarea din oficiu (autosesizarea)

2.5. Infracţiunea flagrantă

§3. Modurile speciale de sesizare a organelor de urmărire penală. Plângerea prealabilă

Secţiunea a 3-a. Urmărirea penală efectuată de procuror. Conducerea şi supravegherea de către procuror a activităţii organelor de cercetare penală

§1. Urmărirea penală efectuată de procuror

§2. Conducerea şi supravegherea de către procuror a activităţii organelor de cercetare penală

Secţiunea a 4-a. Efectuarea urmăririi penale

§1. Începerea urmăririi penale

§2. Extinderea urmăririi penale şi schimbarea încadrării juridice. Punerea în mişcare a acţiunii penale

§3. Suspendarea urmăririi penale

§4. Soluţiile de netrimitere în judecată şi de neurmărire penală

4.1. Clasarea

4.2. Renunţarea la urmărire penală

§5. Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau inculpatului

§6. Terminarea urmăririi penale

Secţiunea a 5-a. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei

Secţiunea a 6-a. Reluarea urmăririi penale

Secţiunea a 7-a. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

§1. Plângerea împotriva actelor organelor de cercetare penală

§2. Plângerea împotriva actelor procurorului

§3. Plângerea la judecător împotriva actelor de neurmărire penală sau de netrimitere în judecată

Capitolul al II-lea. Camera preliminară

§1. Obiectul procedurii

§2. Etapele procedurii

§3. Soluţii

Capitolul al III-lea. Judecata

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Subsecţiunea 1. Noţiune, limitele fazei de judecată şi principiile judecăţii

§1. Noţiune

§2. Limitele fazei de judecată

§3. Principiile fazei de judecată

3.1. Publicitatea

3.2. Nemijlocirea

3.3. Oralitatea

3.4. Contradictorialitatea

Subsecţiunea a 2-a. Reglementări generale privind judecata

§1. Rolul instanţei de judecată

§2. Locul unde se desfăşoară judecata

§3. Citarea părţilor şi a altor persoane

§4. Compunerea instanţei de judecată

§5. Participanţii la şedinţa de judecată şi drepturile acestora. Asigurarea apărării

§6. Atribuţiile preşedintelui completului de judecată

§7. Constatarea infracţiunilor de audienţă

§8. Suspendarea judecăţii

§9. Deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârilor

§10. Noţiunea şi felul hotărârilor judecătoreşti

Secţiunea a 2-a. Judecata în primă instanţă 

Subsecţiunea 1. Consideraţii generale privind gradele de jurisdicţie, obiectul şi participanţii la judecata în primă instanţă

§1. Sistemul gradelor de jurisdicţie

§2. Obiectul judecăţii în primă instanţă

§3. Participanţii la judecata în primă instanţă

Subsecţiunea a 2-a. Etapele procesuale ale judecăţii în primă instanţă

§1. Activităţile care compun judecata în primă instanţă

§2. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată

§3. Şedinţa de judecată în primă instanţă

3.1. Începutul şedinţei de judecată

3.2. Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii

3.3. Diferenţe între acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi procedura recunoaşterii învinuirii

3.4. Cercetarea judecătorească

3.5. Dezbaterile

§4. Deliberarea şi rezolvarea cauzei în primă instanţă

4.1. Deliberarea

4.2. Rezolvarea acţiunii penale

§5. Pronunţarea, redactarea şi comunicarea hotărârii în primă instanţă

§6. Cuprinsul hotărârii

Secţiunea a 3-a. Apelul

§1. Hotărârile supuse apelului

§2. Titularii dreptului de apel

§3. Termenul de apel şi repunerea în termenul de apel

§4. Declararea şi motivarea apelului. Renunţarea la apel. Retragerea apelului

§5. Efectele apelului

5.1. Efectul suspensiv

5.2. Efectul devolutiv

5.3. Efectul neagravării situaţiei în propriul apel (non reformatio in peius)

5.4. Efectul extensiv

§6. Judecarea apelului

§7. Soluţionarea apelului

7.1. Respingerea apelului

7.2. Admiterea apelului

§8. Hotărârea instanţei de apel

§9. Rejudecarea cauzei după desfiinţarea hotărârii atacate cu apel

Secţiunea a 4-a. Contestaţia. Cazuri

Secţiunea a 5-a. Contestaţia în anulare

§1. Consideraţii preliminare

§2. Cazurile de contestaţie în anulare

2.1. Judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părţi sau când, deşi legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a Cuprins XV înştiinţa instanţa despre această imposibilitate [art. 426 lit. a) din Codul de procedură penală]

2.2. Inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal [art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală]

2.3. Hotărârea a fost pronunţată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului [art. 426 lit. c) din Codul de procedură penală]

2.4. Instanţa nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate [art. 426 lit. d) din Codul de procedură penală]

2.5. Judecata a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit legii [art. 426 lit. e) din Codul de procedură penală]

2.6. Judecata a avut loc în lipsa avocatului, când asistenţa juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii [art. 426 lit. f) din Codul de procedură penală]

2.7. Şedinţa de judecată nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel [art. 426 lit. g) din Codul de procedură penală]

2.8. Instanţa nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă [art. 426 lit. h) din Codul de procedură penală]

2.9. Împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă [art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală]

§3. Procedura introducerii contestaţiei în anulare

§4. Procedura judecării contestaţiei în anulare

4.1. Instanţa competentă

4.2. Suspendarea executării hotărârii atacate

4.3. Admiterea în principiu

4.4. Judecarea contestaţiei în anulare

4.5. Căi de atac

Secţiunea a 6-a. Revizuirea

§1. Consideraţii preliminare

§2. Cazurile de revizuire

2.1. S-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză [art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală]

2.2. Hotărârea a cărei revizuire se cere s-a întemeiat pe declaraţia unui martor, opinia unui expert sau pe situaţiile învederate de un interpret, care a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, influenţând astfel soluţia pronunţată [art. 453 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală]

2.3. Un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals în cursul judecăţii sau după pronunţarea hotărârii, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză [art. 453 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală]

2.4. Un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmărire penală a comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză [art. 453 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală]

2.5. Două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia [art. 453 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală]

2.6. Hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituţională după ce hotărârea a devenit definitivă, în situaţia în care consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate [art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală] 

§3. Procedura introducerii cererii

§4. Procedura judecării revizuirii

4.1. Instanţa competentă

4.2. Măsuri premergătoare şi admiterea în principiu

4.3. Rejudecarea după admiterea în principiu

4.4. Căi de atac

Secţiunea a 7-a. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

§1. Consideraţii preliminare

§2. Titularii şi termenul de introducere cererii

§3. Procedura introducerii cererii

§4. Procedura judecării cererii

4.1. Instanţa competentă

4.2. Măsuri premergătoare şi admiterea în principiu

4.3. Rejudecarea cauzei

Capitolul al IV-lea. Proceduri speciale

Secţiunea 1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

§1. Consideraţii introductive

§2. Obiectul şi condiţiile acordului

§3. Procedura acordului

§4. Soluţiile

§5. Calea de atac

Secţiunea a 2-a. Procedura în cauzele cu infractori minori

§1. Consideraţii generale

§2. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori

§3. Judecata în cauzele cu infractori minori

§4. Punerea în executare a măsurilor educative

4.1. Punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate

4.2. Punerea în executare a internării într-un centru educativ

4.3. Punerea în executare a internării într-un centru de detenţie

4.4. Schimbarea regimului de executare a măsurilor educative privative de libertate

4.5. Amânarea sau întreruperea executării măsurilor privative de libertate

Secţiunea a 3-a. Procedura reabilitării

§1. Consideraţii generale

§2. Reabilitarea de drept

§3. Reabilitarea judecătorească

Capitolul al V-lea. Dispoziţii generale privind punerea în executare a hotărârilor penale

Teste-grilă

Răspunsuri

BIBLIOGRAFIE 

ISBN: 978-606-27-0030-0
Titlul cartii: Procedura penala. Curs pentru admiterea in magistratura si avocatura, 2014
Autor (i):: Bogdan Micu, Alina-Gabriela Paun, Radu Slavoiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Cursuri, Seminarii
Data aparitiei: 25 Iunie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 408