Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Ion Turcu: Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole

Code: 978-606-18-0411-5 | Rating: Rating: 10
Descriere

Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole se afla la cea de-a 5-a editie, fiind supusa unor rectificari legislative.

Aceasta lucrare prezinta interes din mai multe puncte de vedere:

- comentarii ale textelor Legii nr. 85/2014 prin raportare la reglementările anterioare (în special Legea nr. 85/2006)

- noutăţile aduse prin Codul insolvenţei

- analiza evoluţiei reglementărilor privind insolvenţa în România

- studii de caz (de pildă, Carion, OMV PETROM SA)

- falimente bancare străine (de pildă, Banca Ambrosiano; Băncile Penn Square şi Continental Illinois)

- falimente în spaţiul mioritic (de pildă, falimentul Băncii Naţionale a Moldovei; falimentul Băncii Franco-Române; falimentul Băncii Marmorosch Blank & Co)

- tabele de corespondenţă Codul insolvenţei – reglementările anterioare

- index alfabetic al celor mai importante noţiuni

- ample trimiteri la doctrina şi legislaţia franceză în domeniu

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0411-5
Titlul cartii: Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole
Autor (i):: Ion Turcu
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Comentarii Beck
Data aparitiei: 27 Februarie 2015
Numar de pagini: 688
Price: 169.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Argument la ediția a 5-a

Abrevieri

Introducere

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Titlul preliminar [Principii generale]

Capitolul I. Domeniul de reglementare

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Defi niţii

Secţiunea 1. Principii

Secţiunea a 2-a. Definiţii

Titlul I. Proceduri de prevenire a insolvenţei

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Mandatul ad-hoc

Capitolul III. Concordatul preventiv

Secţiunea 1. Benefi ciarii procedurii. Organele care aplică procedura

Secţiunea a 2-a. Încheierea şi omologarea concordatului preventiv

Secţiunea a 3-a. Închiderea procedurii concordatului preventiv

Titlul II. Procedura insolvenţei

Capitolul I. Dispoziţii comune

Secţiunea 1. Aspecte generale

Secţiunea a 2-a. Organele care aplică procedura. Participanţii la procedură

§1. Instanţele judecătoreşti

§2. Judecătorul-sindic

§3. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

§4. Administratorul special

§5. Administratorul judiciar

§6. Lichidatorul judiciar

Secţiunea a 3-a. Deschiderea procedurii şi efectele acesteia

§1. Cererile introductive

§2. Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii

Secţiunea a 4-a. Primele măsuri. Întocmirea tabelului de creanţe. Contestaţiile

Secţiunea a 5-a. Situaţia unor acte juridice ale debitorului

§1. Aspecte generale

§2. Anularea actelor frauduloase

§3. Situaţia contractelor în derulare

Secţiunea a 6-a. Reorganizarea

§1. Planul

§2. Perioada de reorganizare

Secţiunea a 7-a. Falimentul şi lichidarea activelor

§1. Măsuri premergătoare lichidării

§2. Efectuarea lichidării

§3. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării

Secţiunea a 8-a. Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă

Secţiunea a 9-a. Închiderea procedurii

Capitolul II. Dispoziţii speciale privind procedura insolvenţei grupului de societăţi

Secţiunea 1. Prevederi speciale privind competenţa şi organele care aplică procedura

Secţiunea a 2-a. Deschiderea procedurilor

Secţiunea a 3-a. Măsuri procedurale

Capitolul III. Dispoziţii privind falimentul instituţiilor de credit

Secţiunea 1. Dispoziţii speciale

Secţiunea a 2-a. Deschiderea procedurii şi efectele acesteia .

Secţiunea a 3-a. Tranzacţii privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive

Secţiunea a 4-a. Răspunderea organelor de conducere, a cenzorilor şi a personalului de execuţie sau cu atribuţii de control din instituţia de credit ajunsă în faliment

Secţiunea a 5-a. Închiderea procedurii

Secţiunea a 6-a. Alte dispoziţii

Capitolul IV. Dispoziţii privind falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Falimentul

§2. Deschiderea procedurii falimentului. Efectele deschiderii procedurii

Secţiunea a 2-a. Răspunderea organelor de conducere ale societăţii de asigurare/reasigurare

Secţiunea a 3-a. Închiderea procedurii

Titlul III. Insolvenţa transfrontalieră

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Raporturile cu statele terţe

Capitolul III. Dispoziţii privind coordonarea procedurii insolvenţei grupurilor de societăţi

Capitolul IV. Reglementarea raporturilor de drept internaţional privat îndomeniul falimentului instituţiilor de credit

Capitolul V. Reglementarea raporturilor de drept internaţional privat îndomeniul falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare

Secţiunea 1. Domeniul de aplicare. Competenţe şi legea aplicabilă

Secţiunea a 2-a. Informarea şi drepturile creditorilor de asigurări

Secţiunea a 3-a. Reguli privind procedura falimentului, aplicabilă sucursalelorsocietăţilor de asigurare/reasigurare din alte state membre aleUniunii Europene, care au sediul în România

Secţiunea a 4-a. Sucursalele societăţilor de asigurare/reasigurare din statele terţe

Titlul IV. Sancţiuni

Titlul V. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Bibliografie

Tabele de corespondenţe

Codul insolvenţei (Legea nr. 85/2014) – Reglementările anterioare

Legea nr. 85/2006 – Codul insolvenţei

Legea nr. 637/2002 – Codul insolvenţei

O.G. nr. 10/2004 – Codul insolvenţei

Legea nr. 503/2004 – Codul insolvenţei

Legea nr. 381/2009 – Codul insolvenţei

Index alfabetic 

ISBN: 978-606-18-0411-5
Titlul cartii: Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole
Autor (i):: Ion Turcu
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Comentarii Beck
Data aparitiei: 27 Februarie 2015
Numar de pagini: 688

by Admin, 05 Mar 2015

Public ţintă: Practicieni ai dreptului: avocaţi, judecători, practicieni în insolvenţă