Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

NOUL COD CIVIL COMENTAT SI ADNOTAT | Cartea a VII-a | Dispozitii de Drept International Privat

Code: 978-606-8153-32-2 | Rating: Rating: 10
Descriere

 

Cartea a VII-a – „Dispoziţii de Drept Internaţional Privat” a Noului Cod civil al României a avut menirea de a integra prevederile Legii nr. 105/1992, revizuite însă, pentru a fi puse în acord cu noua concepţie în materia dreptului familiei, cuprinsă în cod, şi cu instrumentele Uniunii Europene şi internaţionale în domeniul dreptului internaţional privat.
Cartea a VII-a din Noul Cod civil cuprinde în cadrul Titlului I dispoziţiile generale în materie, iar în cadrul Titlului II conflictele de legi referitoare la: persoane, familie, bunuri, moştenire, actul juridic civil, obligaţii, cambie, bilet la ordin şi cec, fiducie şi prescripţie extinctivă.
În materia pe care o avem în vedere, la data intrării în vigoare a Noului Cod civil au fost abrogate art. 1-33 şi art. 36-147 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat [conform art. 230 lit. q) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil]. 
 

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-8153-32-2
Titlul cartii: NOUL COD CIVIL COMENTAT SI ADNOTAT | Cartea a VII-a | Dispozitii de Drept International Privat
Autor | Autori: Eduard Dragomir
Publicat de: Editura Nomina Lex
Colectia: Noul Cod civil al Romaniei
Data aparitiei: Martie, 2012
Formatul: A5, Coperta cartonata, Interior cusut
Numar de pagini: 623
Price: 69.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

.

 

CUPRINS 

Noul Cod civil Comentat si Adnotat. Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

 

Lucrarea debutează cu o prefaţă cuprinzătoare, unde se prezintă succint principalele elemente de noutate aduse de legiuitorul Noului Cod civil în materia dreptului internaţional privat.

 

Extras din prefaţă:

"Fiecare Carte a noului Cod civil aduce elemente de noutate în raport cu reglementările anterioare, adaptând normele civile realităţilor de astăzi şi tendinţelor legislative reformatoare manifestate în alte sisteme de drept.

Referitor la Cartea a VII-a – „Dispoziţii de Drept Internaţional Privat”, aceasta a avut menirea de a integra prevederile Legii nr. 105/1992, revizuite însă, pentru a fi puse în acord cu noua concepţie în materia dreptului familiei, cuprinsă în cod, şi cu instrumentele Uniunii Europene şi internaţionale în domeniul dreptului internaţional privat."

(...).

"Dintre principalele schimbări şi elemente de noutate pe care le observăm în Noul Cod civil, sub aspectul dispoziţiilor de drept internaţional privat, putem aminti, exemplificativ:

- accentul pus pe noţiunea de „reşedinţă obişnuită”, ca punct de legătură, în diferite materii (noţiunea de reşedinţă obişnuită este frecvent utilizată în dreptul comparat, în convenţiile internaţionale şi în dreptul comunitar, în locul noţiunii de domiciliu);
- Noul Cod civil reglementează, ca instituţie nouă, „înlăturarea excepţională a legii aplicabile”, care permite judecătorului să stabilească legea aplicabilă cea mai adecvată în speţă, independent de norma conflictuală în materie; astfel, în cazul în care, în mod excepţional, aplicarea legii determinate este înlăturată întrucât, având în vedere circumstanţele cauzei, raportul juridic are o legătură foarte îndepărtată cu această lege, se aplică legea cu care raportul juridic prezintă cele mai strânse legături (totuşi aceste dispoziţii nu sunt aplicabile în cazul legilor privind starea civilă sau capacitatea persoanei, precum şi atunci când părţile au ales legea aplicabilă); 
- se prevede aplicarea legii române în acele cazuri în care nu se pot aplica celelalte criterii care să asigure previzibilitatea soluţiei în această materie, urmând, în acest sens, soluţiile cuprinse în reglementările europene (de exemplu, cele statuate în Regulamentul (CE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp – „Roma III”); 
- referitor la ocrotirea persoanei fizice, spre deosebire de vechea reglementare (art. 36-39 din Legea nr. 105/1992), Noul Cod civil distinge între ocrotirea minorului şi ocrotirea majorului. Referitor la ocrotirea majorului, dispoziţiile din Noul Cod civil sunt inspirate din Convenţia de la Haga din 13 ianuarie 2000 privind protecţia internaţională a adulţilor (cu toate că România nu este parte la această convenţie, acest instrument internaţional cuprinde soluţii moderne, preluate şi de reglementări din alte state). În ceea ce priveşte ocrotirea minorului, vor fi aplicabile prevederile Convenţiei de Haga din 19 octombrie 1996 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea în materia responsabilităţii părinteşti şi a măsurilor de protecţie a copiilor, semnată de România la 15 noiembrie 2006 şi care a fost ratificată prin Legea nr. 361/2007);
- dispoziţiile din Noul Cod civil consacră autonomia de voinţă a soţilor, în sensul posibilităţii de a alege, în anumite limite, legea aplicabilă regimului matrimonial, reflectându-se, astfel, principiul instituit prin Convenţia de la Haga din 1978 cu privire la legea aplicabilă regimurilor matrimoniale, în Cartea verde a Comisiei Europene privind elaborarea unui Regulament european referitor la conflictele de legi în materia regimurilor matrimoniale, competenţa şi recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi reafirmat în Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale (16.03.2011);
- în materia divorţului, legea aplicabilă este, în principal, legea reşedinţei obişnuite comune, iar, în lipsă, legea cetăţeniei comune a soţilor. În reglementarea materiei divorţului legiuitorul nostru a avut în vedere documentele elaborate în cadrul Uniunii Europene în acest domeniu, şi anume: Cartea verde privind legea aplicabilă şi competenţa în materia divorţului, lansată de Comisia europeană la 14 martie 2005, care a vizat o unificare a normelor conflictuale la nivelul Uniunii Europene, pornind de la premisa necesităţii de a asigura o mai mare securitate şi previzibilitate în ceea ce priveşte legea aplicabilă divorţului, în condiţiile creşterii semnificative a numărului divorţurilor cu elemente de extraneitate în cadrul Uniunii Europene şi Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp („Roma III”);"
 

 

PREFAŢĂ

Noul Cod civil Comentat si Adnotat. Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

 

 

După prefaţă, în cadrul secţiunii "Explicaţii introductive", lucrarea prezintă conceptul de "Drept internaţional privat" şi evoluţia istorică a acestei ramuri de drept, urmărindu-se astfel clarificarea, încă de la început, a unor elemente ce ar putea crea confuzii.

 

EXPLICAŢII INTRODUCTIVE

Noul Cod civil Comentat si Adnotat. Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

 

 

Fiecare articol este explicat detaliat în cadrul secţiunii "Comentarii".

 

Extras din comentariul de sub art. 2.560 NCC:

"Faţă de reglementarea anterioară legiuitorul Noului Cod Civil român a adăugat o teză finală, ca aplicaţie a metodei proper law, pentru situaţiile în care sistemul legislativ străin nu cuprinde reguli pentru determinarea legii aplicabile. Soluţia propusă, în sensul aplicării sistemului legislativ din acel stat care prezintă cele mai strânse legături cu raportul juridic, se regăseşte şi în dreptul comparat (art. 3077 CCQ, art. 17 din legea belgiană; art. 18 din legea italiană, art. 4 alin. 3 din legea germană)."

 

COMENTARII & CORELAŢII

Noul Cod civil Comentat si Adnotat. Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

COMENTARIU LA ART. 2.560 NCC

Noul Cod civil Comentat si Adnotat. Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

 

Acolo unde s-a simţit nevoia explicării anumitor concepte, unor articole li s-a adăugat secţiunea "Explicaţii complementare".

 

EXPLICAŢII COMPLEMENTARE LA ART. 2.560 NCC

Noul Cod civil Comentat si Adnotat. Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

 

 

 

Atunci când am considerat util, am reprodus în extras soluţii din practica judiciară date pe vechiul cadru legal.

 

JURISPRUDENŢĂ SUB ART. 2.561 NCC

Noul Cod civil Comentat si Adnotat. Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

 

 

De asemenea, prezenta ediție mai cuprinde:

Doctrină

Drept comparat

 

Legislația Uniunii Europene incidentă în materie, reprodusă integral

Glosar de termeni și expresii juridice

Tabel de observații, corespondențe și corelații

Bibliografie

 

 

 

ISBN: 978-606-8153-32-2
Titlul cartii: NOUL COD CIVIL COMENTAT SI ADNOTAT | Cartea a VII-a | Dispozitii de Drept International Privat
Autor | Autori: Eduard Dragomir
Publicat de: Editura Nomina Lex
Colectia: Noul Cod civil al Romaniei
Data aparitiei: Martie, 2012
Formatul: A5, Coperta cartonata, Interior cusut
Numar de pagini: 623

by Administrator Librarie LexMag.ro, 20 Jul 2012

Noul Cod civil al României a modificat radical concepţia de ansamblu asupra materiei, optând, după modelul codurilor civile italian, elveţian olandez, pentru o concepţie monistă de reglementare a raporturilor de drept privat. Pentru a respecta această perspectivă, totalitatea reglementărilor privitoare la persoane, relaţiile de familie şi relaţiile comerciale au fost încorporate în Codul civil, diviziunea tradiţională în raporturi civile şi raporturi comerciale nu a mai fost menţinută şi au fost consacrate diferenţieri de regim juridic în funcţie de calitatea de profesionist, respectiv non-profesionist a celor implicaţi în raportul juridic obligaţional.